Değerlendirme Sistemi

 

Alınan her ders için dönem sonu notu olarak verilen harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları şöyledir.

 

Yüzdelik

Harf Notu

Harf Notu Katsayısı

AKTS/ ECTS Notu

90-100

AA

4.00

A

85-89

BA

3.50

B*

80-84

BB

3.00

B*

75-79

CB

2.50

C*

70-74

CC

2.00

C*

65-69

DC

1.50

D

60-64

DD

1.00

E

50-59

FD

0.50

FX

49 ve alltı

FF

0.00

F

*Bu harfler için yüksek olan not uygulanacaktır.

 

Genel not ortalaması ve dönem not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu, öğrencilerden dönem not ortalaması 3.00-3.49 olanlar dönem şeref öğrencisi, 3.50 - 4.00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi olarak kabul edilirler. Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri başarısız sayılır. Başarısız öğrencilerin öğrenimlerini devam ettirebilmeleri için, kayıtlı bulundukları dönem sonu itibari ile genel not ortalamalarının en az 1.70 olması gerekir.

 

 

Ayrıca aşağıdaki harf notlarıda değerlendirme sistemimizde kullanılmaktadır.

 

I- Eksik

S- Yeterli

U-Yetersiz

T-Transfer

W-Dersten Çekilme

NA-Devamsızlık nedeni ile başarısızlık

NI-Not ortalamasına katılmayan