print

Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları (KAM 501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları KAM 501 Güz 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i Yok


Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Halil İbrahim Ülker
Dersin Asistanı
Dersin Amacı KAM 501: Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları dersi öğrencilerin klasik ve modern yönetim kuramları, kamu yönetimi örgütlenmeleri ve Türkiye'nin kamu yönetimi yapısı hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • klasik ve modern yönetim kuramları,
  • kamu yönetimi örgütlenmeleri
  • ve Türkiye'nin kamu yönetimi yapısı hakkında bilgi sahibi olurlar.
Dersin İçeriği Klasik ve Modern Yönetim Kuramları; Kamu Yönetimi Örgütlenmeleri; Türkiye'nin Kamu Yönetimi Yapısı.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş.
2Klasik ve modern yönetim kuramları.-
3Klasik ve modern yönetim kuramları.-
4Klasik ve modern yönetim kuramları.-
5Klasik ve modern yönetim kuramları.-
6Kamu yönetimi örgütlenmeleri.-
7Kamu yönetimi örgütlenmeleri.-
8Kamu yönetimi örgütlenmeleri.-
9Kamu yönetimi örgütlenmeleri.-
10Türkiye'nin kamu yönetimi yapısı.-
11Türkiye'nin kamu yönetimi yapısı.-
12Türkiye'nin kamu yönetimi yapısı.-
13Türkiye'nin kamu yönetimi yapısı.-
14Dersin sonuçlandırılması.-


KaynaklarDeğerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım--
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler--
Sunum--
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri--
Genel Sınav/Final Juri--
Toplam00


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı100
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Siyaset biliminin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması.  X  
2Kamu yönetiminin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması.   X 
3Kuramsal altyapının güçlendirilmesi, teori ve pratik arasında köprü kurarak kuramı siyasi ve idari konulara uyarlama becerilerinin geliştirilmesi.   X 
4Siyasa oluşturma sürecinin anlaşılması; siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl uygulandığının kavranması.    X
5Siyasi, iktisadi, yasal, kültürel ve diğer toplumsal süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimin anlaşılması.  X  
6Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi, bu teknikleri uygulama becerisinin geliştirilerek proje üretebilme kapasitesinin geliştirilmesi.X    
7Alanda faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanım kabiliyetinin artırılması.X    
8Ortak harekete yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi.X    
9Eleştirel analiz, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle sorun çözme ve açık fikirli davranma yetilerinin geliştirilmesi.  X  
10İş etiği ve ahlakı ile sosyal sorumluluk yönlerinin geliştirilmesi.  X  
11İletişim becerilerinin; sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; bu becerileri kullanırken gerekli yabancı dil bilgisine sahip olunması.  X  
12Edinilen bilgi ve beceriyi şu alanlardan en az birinde uygulama ve birine yönelik eleştiri kabiliyetinin artırılması: siyaset teorisi, idari süreçler, örgüt, endüstriyel ilişkiler, toplumsal hareketler, uluslararası siyaset.    X
13Yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranılması.  X  


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi14342
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 
90