print

Dönem Projesi (KAM598) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Dönem Projesi KAM598 Her İkisi 0 0 0 0 40


Ön Koşul Ders(ler)i Yok


Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Dersin amacı Yüksek lisans programını tezsiz bitiren öğrencilere, bir tez yazımında olduğu gibi, bir araştırma projesinde izlenecek yolları öğretmek ve ileride yapacakları profesyonel çalışmalara rehber olabilmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları
Dersin İçeriği Araştırma; Sosyal Bilimler Enstitüsü yönergesi uyarınca yazılı proje sunumu.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1KAM 598 dersine giriş.Ders bilgi formu.
2Araştırma kağıtları ve kompozisyonlar; iyi bir araştırma kağıdının özellikleri; zaman planlaması.Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler.
3Beyin fırtınası yapmak; önplanlama; kaynakları değerlendirmek; konunun çerçevesini belirlemek; fikirleri belirlemek.Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler.
4Hipotez yazmak; hipotez örnekleri; öğrencilerin kendi hipotezleri üzerinde çalışmaları.Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler.
5Kütüphane kaynaklarının kullanımına yönelik seminer. (Konferans salonunda kütüphane yönetimi ile ortaklaşa bir çalışma.)Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler ve öğrencilerin araştırma makaleleri.
6Araştırma kağıdı ve proje planlaması. (Neden planlama yapılır, türleri nelerdir?)Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler ve öğrencilerin araştırma makaleleri.
7Öğrenciler kendi projeleri üzerinde çalışırlar ve dersin hocasına sorularını sorarlar.
8APA metin içi alıntı teknikleri.Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler.
9APA metin içi alıntı teknikleri.Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler.
10APA referans yazma teknikleri.Ders hocasının dağıttığı kaynaklar ve öğrencilerin araştırma makaleleri.
11Araştırma kağıdını kontol etme teknikleri.Ders sorumlusunun dağıttığı belgeler ve öğrencilerin araştırma makaleleri.
12Sınıf içi çalışma: projelerin 1. kopyalarına eleştiri verilmesi.Öğrencilerin araştırma kağıtları.
13Projeler için kısa özet yazmak. (Niçin yazılır, kuralları nelerdir?)Ders hocasının dağıttığı kaynaklar ve öğrencilerin araştırma kağıtları.
14Örnek bir projenin öğrencilerin yazdıkları diğer projeler ile son bir kez kıyaslanması.Öğrencilerin projeleri.
15Ders özeti ve değerlendirmesi Öğrencilerin kağıtları.Öğrencilerin projeleri.
16Proje üzerine soru-cevap oturumu.Öğrencilerin projeleri.


Kaynaklar

Diğer Kaynaklar: 1. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün hazırladığı proje hazırlama esasları yönergesi.


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım--
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler--
Sunum--
Projeler1100
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri--
Genel Sınav/Final Juri--
Toplam1100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı100
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Siyaset biliminin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması.     
2Kamu yönetiminin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması.     
3Kuramsal altyapının güçlendirilmesi, teori ve pratik arasında köprü kurarak kuramı siyasi ve idari konulara uyarlama becerilerinin geliştirilmesi.     
4Siyasa oluşturma sürecinin anlaşılması; siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl uygulandığının kavranması.     
5Siyasi, iktisadi, yasal, kültürel ve diğer toplumsal süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimin anlaşılması.     
6Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi, bu teknikleri uygulama becerisinin geliştirilerek proje üretebilme kapasitesinin geliştirilmesi.     
7Alanda faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanım kabiliyetinin artırılması.     
8Ortak harekete yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi.     
9Eleştirel analiz, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle sorun çözme ve açık fikirli davranma yetilerinin geliştirilmesi.     
10İş etiği ve ahlakı ile sosyal sorumluluk yönlerinin geliştirilmesi.     
11İletişim becerilerinin; sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; bu becerileri kullanırken gerekli yabancı dil bilgisine sahip olunması.     
12Edinilen bilgi ve beceriyi şu alanlardan en az birinde uygulama ve birine yönelik eleştiri kabiliyetinin artırılması: siyaset teorisi, idari süreçler, örgüt, endüstriyel ilişkiler, toplumsal hareketler, uluslararası siyaset.     
13Yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranılması.     


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi14342
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler155
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 
47