print

Siyaset Kuramı (KAM 602) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Siyaset Kuramı KAM 602 Her İkisi 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i Yok


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Hayriye ÖZEN
Dersin Asistanı
Dersin Amacı 19. ve 20. Yüzyıl siyasal düşüncesini derinlemesine bir şekilde ele alan bu derste öğrencilere çok boyutlu ve eleştirel bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Son İki Yüzyılda Etkili Olan Siyasal Düşünceyi Derinlemesine Kavramak
  • Siyasal Düşüncenin Gelişimine Yardımcı Olan Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Gelişmeleri Anlamak
  • Son İki Yüzyılda Gelişen Siyasal Düşüncenin Pratikteki Etkilerine Dair Fikir Sahibi Olmak
Dersin İçeriği Bu ders siyasi düşüncenin alanına giren şu konuları incelemektedir: Liberalizm, Marksizm, Muhafazakarlık, Totalitarizm, Faşizm, Radikal Siyasi Düşünce, Demokrasi Kuramları.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriği ve gerekliliklerinin açıklanması
2Siyasal Düşüncenin 18. Yüzyıla Kadar İzlediği Seyre Çok Genel Bir Bakış
3Liberalizm
4Liberalizm ve Neoliberalizm
5Muhafazakarlık ve Yeni Muhafazakarlık
6Marksizm
7Batı Marksizmi
8Post-Marksizm
9Totalitarizm
10Faşizm
11Radikal Siyasal Düşünce (I)
12Radikal Siyasal Düşünce (II)
13Radikal Siyasal Düşünce (III)
14Demokrasi Kuramları (I)
15Demokrasi Kuramları (II)
16Demokrasi Kuramları (III)


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Sabine, G. H. (1993) A History of Political Theory, Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers.
2. Eatwell, R. and A. Wright, eds. (1999) Contemporary Political Ideologies , New York: Pinter.
3. Goodin, R. E. And P. Pettit, eds. (1995) A Companion to Contemporary Political Philosophy. Malden MA: Blackwell.
4. Kymlicka, W. (2001) Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.
5. Dryzek, J., B. Honig, and A. Phillips, eds. (2006) The Oxford Handbook of Political Theory. Oxford: Oxford University Press.
6. Rawls, J. (1993) Political Liberalism. New York: Columbia Press.
7. Perry Anderson, Considerations on Western Marxism (New Left Books, 1976; Verso 1994)
8. Mouffe, C. (2000) The Democratic Paradox. London: Verso.
9. Mouffe, C. (2005) On the Political. London: Routledge.
10. Rancière, J. (2006) Hatred of Democracy. London: Verso.
11. Schmitt, C. (1976) The Concept of the Political. New Brunswick: Rutgers.
12. Habermas, J. (1973) Theory and Practice. Boston: Beacon Press.
13. Habermas, J. (1979) Communication and the Evolution of Society. Boston: Beacon Press.
14. Habermas, J. (1983 and 1987) Theory of Communicative Action, Volume 1 and 2. Boston: Beacon Press.
15. Habermas, J. (1987) The Philosophical Discourse of Modernity. Cambridge, Mass: MIT Press.
16. Habermas, J. (1989a) Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge, Mass: MIT Press.
17. Habermas, J. (1998) Between Facts and Norms. Cambridge, Mass: MIT Press.
18. Habermas, J. (1994) Three Normative Models of Democracy. Constellations 1 (1): 1- 10.


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım114
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler135
Sunum116
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri--
Genel Sınav/Final Juri135
Toplam4100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı35
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait kavramsal ve teorik bilgi ve anlayışın, bu disiplinlerde yeni bilgiler ortaya koyabilecek nitelikte geliştirilmesi.  X  
2Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine paralel, sosyoloji, antropoloji, tarih vb. disiplinlerde kapsamlı bir bilgi ve anlayışa hakim olunarak disiplinlerarası bir perspektif geliştirilmesi.    X
3Niteliksel ve niceliksel araştırma metodoloji ve metotlarına dair bilgi sahibi olunması ve bu bilginin tez yazımında ve diğer araştırmalarda kullanılmasını sağlayacak bir kapasite geliştirilmesi.X    
4Edinilen teorik ve metodolojik, disiplinlerarası bilginin alandaki tartışmaları takip edebilmek, yorumlayabilmek ve literatürdeki mevcut problem ve eksiklikleri tespit ederek gidermek için eleştirel bir anlayışın geliştirilmesi.   X 
5Literatüre katkıda bulunacak nitelikte bir tez yazılması ve yayın yapılabilmesi için gereken akademik yazım prensip ve becerilerinin geliştirilmesi. X   


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi14342
Sunum/Seminer Hazırlama155
Projeler
Ödevler155
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi12020
Toplam İş Yükü 
120