print

Devrim Siyaseti (KAM 605) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Devrim Siyaseti KAM 605 Seçmeli 3 0 0 3 15


Ön Koşul Ders(ler)i Yok


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Hayriye ÖZEN
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Bu derste toplumsalı radikal bir şekilde yeniden kuran siyasal devrimleri anlamak üzere geliştirilmiş temel yaklaşımlar incelenecektir. Bu yaklaşımlar ışığında Fransız, Amerikan, Rus ve Türk devrimleri gibi örnekler doğuşları, amaçları ve siyasal ve toplumsal sonuçları açısından tartışılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları
Dersin İçeriği Devrim kavramı; devrimleri mümkün kılan yapısal koşullar; devrim ve reform; devrim kuramları; önemli devrimler.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin İçeriğinin ve Gerekliliklerinin Anlatılması
2Devrim Kavramı
3Devrim ve Reform
4Marksist Devrim Kuramı (I)
5Marksist Devrim Kuramı (II)
6Devrim: Rusya
7Post-Marksizm ve Devrim
8Yapısal Devrim Kuramı (I)
9Yapısal Devrim Kuramı (II)
10Çağdaş Radikal Siyasal Düşüncede Devrim: Foucault
11Çağdaş Radikal Siyasal Düşüncede Devrim: Hardt ve Negri
12Çağdaş Radikal Siyasal Düşüncede Devrim: Laclau
13Çağdaş Radikal Siyasal Düşüncede Devrim: Ranciere
14Dönem Projesi Sunum ve Tartışmaları (I)
15Dönem Projesi Sunum ve Tartışmaları (II)
16Dönem Projesi Sunum ve Tartışmaları (III)


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Skocpol, States and Social Revolutions. New York: Cambridge University Press, 1979.
2. Jack Goldstone, ed., Revolutions: Theoretical, Comparative and Historical Studies, 3rd. ed. Belmont, CA: Wadsworth/Cengage, 2008.
3. Stephen Walt, Revolution and War. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996.
4. Charles Tilly and Sidney Tarrow, Contentious Politics. Boulder, CO: Paradigm, 2007.
5. Edward Acton, ed. Critical Companion to the Russian Revolution. Edited by. Bloomsbury, 2001.
6. Karl Marx, On the Jewish Question
7. Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844
8. Karl Marx, The German Ideology
9. Friedrich Engels, Letters on Historical Materialism
10. Karl Marx, On Imperialism in India
11. Karl Marx, Manifesto of the Communist
12. Lenin, State and Revolution
13. Gramsci, Prison Notebooks
14. Michel Foucault, Panopticism
15. Michel Foucault, Truth and Power
16. Chantal Mouffe, Democratic Paradox
17. Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy
18. Ernesto Laclau, New Reflections on the revolutions of Our Time
19. Jacques Rancière, Hatred of Democracy
20. Micheal Hardt and Antonio Negri, Empire


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım114
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler135
Sunum116
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri--
Genel Sınav/Final Juri135
Toplam4100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı35
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait kavramsal ve teorik bilgi ve anlayışın, bu disiplinlerde yeni bilgiler ortaya koyabilecek nitelikte geliştirilmesi.  X  
2Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine paralel, sosyoloji, antropoloji, tarih vb. disiplinlerde kapsamlı bir bilgi ve anlayışa hakim olunarak disiplinlerarası bir perspektif geliştirilmesi.    X
3Niteliksel ve niceliksel araştırma metodoloji ve metotlarına dair bilgi sahibi olunması ve bu bilginin tez yazımında ve diğer araştırmalarda kullanılmasını sağlayacak bir kapasite geliştirilmesi.X    
4Edinilen teorik ve metodolojik, disiplinlerarası bilginin alandaki tartışmaları takip edebilmek, yorumlayabilmek ve literatürdeki mevcut problem ve eksiklikleri tespit ederek gidermek için eleştirel bir anlayışın geliştirilmesi.   X 
5Literatüre katkıda bulunacak nitelikte bir tez yazılması ve yayın yapılabilmesi için gereken akademik yazım prensip ve becerilerinin geliştirilmesi. X   


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi14342
Sunum/Seminer Hazırlama155
Projeler
Ödevler155
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi12020
Toplam İş Yükü 
120