print

Siyaset Kuramı ve Uluslararası İlişkiler (KAM 610) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Siyaset Kuramı ve Uluslararası İlişkiler KAM 610 Seçmeli 3 0 0 3 15


Ön Koşul Ders(ler)i Yok


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Hayriye ÖZEN
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Bu derste siyaset kuramı ve uluslararası ilişkileri birleştiren uluslararası ve küresel politikaya odaklanılacaktır. Bu doğrultuda uluslararası politik sistem ve uluslararası politik ekonominin yapısal olarak incelenmesinin yanısıra tabandan doğan küresel siyasal faaliyet de ele alınacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası siyasete farklı bakış açılarını anlamak
  • Uluslararası siyaset teorisinin temel fikir ve kavramlarını öğrenmek
  • Uluslarasaı siyasete dair alternatif ve eleştirel bakış açılarını kavramak
Dersin İçeriği Uluslararası veya kürsel siyasete ilişkin kavramlar, uluslararası politik sistem, uluslararası politik ekonomi, uluslararası güvenlik, küresel eşitsizlikler, uluslararası örgütlerin rolü ve küresel toplumsal hareketler.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin İçeriğinin ve Gerekliliklerinin Açıklanması-
21919-1990 Arası Uluslararası Siyaset Kuramı: Liberalizm
31919-1990 Arası Uluslararası Siyaset Kuramı: Realizm
41919-1990 Arası Uluslararası Siyaset Kuramı: Marksizm/Yapısalcılık
51919-1990 Arası Uluslararası Siyaset Kuramı: Uluslararası Toplum
6Eleştirel Uluslararası Siyaset Kuramı: Eleştirel Kuram
7Eleştirel Uluslararası Siyaset Kuramı: Post-Yapısalcı Kuram
8Eleştirel Uluslararası Siyaset Kuramı: Feminist Kuram
9Metodolojik Tartışmalar (I)
10Metodolojik Tartışmalar (II)
11Metodolojik Tartışmalar (III)
1221. Yüzyılda Uluslararası Siyaset Kuramı (I)
1321. Yüzyılda Uluslararası Siyaset Kuramı (II)
1421. Yüzyılda Uluslararası Siyaset Kuramı (III)
15Dönem Projesi Sunum ve Tartışmaları (I)-
16Dönem Projesi Sunum ve Tartışmaları (II)-


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Baylis, John and Steve Smith (eds) The Globalization of World Politics. (Oxford: Oxford University Press)
2. Brown, Chris, Terry Nardin and Nicholas Rengger (eds) International Relations in Political Thought
3. Brown, Chris Understanding International Relations. (Basingstoke: Palgrave)
4. Burchill, S., Andrew Linklater et al Theories of International Relations. (Basingstoke: Palgrave)
5. Joshua S. Goldstein , International Relations, (New York: Pearson-Longman)
6. Kendall W. Stiles, Case Histories in International Politics, (New York: Pearson-Longman)
7. Sandler, T. Global Collective Action. (Cambridge: Cambridge University Press.
8. West, D. Social Movements in Global Politics. (London: Wiley).
9. Williams, H., M. Wright and T. Evans (eds) A Reader in International Relations and Political Theory. (Milton Keynes: Open University Press).


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım114
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler135
Sunum116
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri--
Genel Sınav/Final Juri135
Toplam4100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı35
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait kavramsal ve teorik bilgi ve anlayışın, bu disiplinlerde yeni bilgiler ortaya koyabilecek nitelikte geliştirilmesi.    X
2Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine paralel, sosyoloji, antropoloji, tarih vb. disiplinlerde kapsamlı bir bilgi ve anlayışa hakim olunarak disiplinlerarası bir perspektif geliştirilmesi. X   
3Niteliksel ve niceliksel araştırma metodoloji ve metotlarına dair bilgi sahibi olunması ve bu bilginin tez yazımında ve diğer araştırmalarda kullanılmasını sağlayacak bir kapasite geliştirilmesi.X    
4Edinilen teorik ve metodolojik, disiplinlerarası bilginin alandaki tartışmaları takip edebilmek, yorumlayabilmek ve literatürdeki mevcut problem ve eksiklikleri tespit ederek gidermek için eleştirel bir anlayışın geliştirilmesi.  X  
5Literatüre katkıda bulunacak nitelikte bir tez yazılması ve yayın yapılabilmesi için gereken akademik yazım prensip ve becerilerinin geliştirilmesi. X   


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi14342
Sunum/Seminer Hazırlama155
Projeler
Ödevler155
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi12020
Toplam İş Yükü 
120