print

Türkiye'de 1930'lu Yıllarda Milliyetçi Düşünce (KAM 613) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Türkiye'de 1930'lu Yıllarda Milliyetçi Düşünce KAM 613 Seçmeli 3 0 0 3 15


Ön Koşul Ders(ler)i Yok


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Hayriye ÖZEN
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Bu derste özellikle devlet eliyle milliyetçilik düşüncesinin gelişiminde özel bir önemi olan 1930’lu yıllara odaklanılacaktır. Gerek uluslararası düzlemde gerekse ulusal düzlemde dönemin ruhu dikkate alınarak milliyetçiliğin oluşturulmasında kritik bir önemi olan tarih, dil gibi konulardaki uygulamalar derinlemesine incelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ulus devlet oluşumunda milliyetçiliğin yerinin kavranması
  • Milli kimliğin yaratılmasında ortak tarih ve dil vurgusunun yerinin kavranması
  • Milliyetçi düşüncenin nasıl ‘imal’ edildiğinin kavranması
  • Türkiye’de milliyetçi düşüncenin gelişiminde devletin rolünün anlaşılması
  • Avrupa faşizminin Türk milliyetçiliğine etkisinin anlaşılması
Dersin İçeriği Ulus devlet ve milliyetçilik; Kemalizm ve milliyetçilik; Avrupa’da faşizmin yükselişi; tarih ve Türk dili ile ilgili çalışmalar bu derste ele alınacak temel konulardır.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin İçeriğinin ve Gerekliliklerinin Açıklanması
2Milliyetçilik, Millet, Ulus Devlet
3Cumhuriyet Öncesi Milliyetçilik ve Türk Milliyetçiliği
4Kemalizm ve Milliyetçilik
51930’lara Kadar Milliyetçi Politikalar
6Kürt Milliyetçiliğine Karşı Uygulamalar
7Avrupa’da Faşizmin Yükselişi
8Tarih Çalışmaları (I)
9Tarih Çalışmaları (II)
10Dil Çalışmaları (I)
11Dil Çalışmaları (II)
12Türkleştirme Çabaları
13Türkçü-Turancı Düşünce (I)
14Türkçü-Turancı Düşünce (II)
15Dönem Projesi Sunum ve Tartışmaları (I)
16Dönem Projesi Sunum ve Tartışmaları (II)


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Ernest Gellner, Milliyetçiliğe Bakmak, İstanbul: İletişim.
2. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, 4. Cilt, Milliyetçilik, İstanbul: İletişim.
3. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 9 / Dönemler ve Zihniyetler İstanbul: İletişim.
4. Selim Deringil, Simgeden Millete: II. Abdülhamid’den Mustafa Kemal’e Devlet ve Millet, İstanbul: İletişim.
5. Ahmet Yıldız, Ne Mutlu Türküm Diyene, İstanbul: İletişim.
6. Murat Koraltürk, Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi, İstanbul: İletişim.
7. Esra Dicle Başbuğ Resmî İdeoloji Sahnede: Kemalist İdeolojinin İnşasında Halkevleri Dönemi Tiyatro Oyunlarının Etkisi, İstanbul: İletişim.
8. Hans-Lukas Kieser, Iskalanmış Barış: Doğu Vilayetleri'nde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938, İstanbul: İletişim.
9. Yüksel Taşkın, Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya, İstanbul: İletişim.
10. Anthony D. Smith Millî Kimlik, İstanbul: İletişim.
11. Nizam Önen, İki Turan: Macaristan ve Türkiye'de Turancılık, İstanbul: İletişim.
12. Stefan Breuer, Milliyetçilikler ve Faşizmler: Fransa, İtalya ve Almanya Örnekleri, İstanbul: İletişim.


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım114
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler135
Sunum116
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri--
Genel Sınav/Final Juri135
Toplam4100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı35
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait kavramsal ve teorik bilgi ve anlayışın, bu disiplinlerde yeni bilgiler ortaya koyabilecek nitelikte geliştirilmesi.X    
2Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine paralel, sosyoloji, antropoloji, tarih vb. disiplinlerde kapsamlı bir bilgi ve anlayışa hakim olunarak disiplinlerarası bir perspektif geliştirilmesi. X   
3Niteliksel ve niceliksel araştırma metodoloji ve metotlarına dair bilgi sahibi olunması ve bu bilginin tez yazımında ve diğer araştırmalarda kullanılmasını sağlayacak bir kapasite geliştirilmesi.X    
4Edinilen teorik ve metodolojik, disiplinlerarası bilginin alandaki tartışmaları takip edebilmek, yorumlayabilmek ve literatürdeki mevcut problem ve eksiklikleri tespit ederek gidermek için eleştirel bir anlayışın geliştirilmesi.    X
5Literatüre katkıda bulunacak nitelikte bir tez yazılması ve yayın yapılabilmesi için gereken akademik yazım prensip ve becerilerinin geliştirilmesi. X   


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi14342
Sunum/Seminer Hazırlama155
Projeler
Ödevler155
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi12020
Toplam İş Yükü 
120