print

Araştırma Metotları ve İletişim Becerileri (MDES600) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Araştırma Metotları ve İletişim Becerileri MDES600 Güz 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Bu dersin amacı doktora öğrencilerinin araştırma ve iletişim becerilerini geliştirerek doktora araştırma çalışmalarını ve tezlerini daha etkin olarak planlamaları, yürütmeleri ve sunmaları konusunda yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler: • Sistematik araştırma yapmanın ve kullanabilecekleri ilgili araçlar konusunda bilgi sahibi olacaklardır. • Etkin literatür taraması yapmayı ve taksanomi raporu hazırlamayı öğreneceklerdir. • Veri toplama ve yönetimi konusunda genel bilgi edineceklerdir. • Araştırma/tez teklifi yazmayı uygulamalı olarak öğreneceklerdir. • Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştireceklerdir. • Araştırma etiğinin önemini daha iyi kavrayacaklardır.
Dersin İçeriği Araştırma planlaması ve veri toplama prensipleri ve uygulaması. Araştırma metodolojisi, deneysel tasarım, kariyer seçenekleri, profesyonel etik ve akademik tutarlılık, yazılı ve sözlü sunum teknikleri. Dersin ana konusu öğrencinin seçtiği bir konuda sistematik ve gözetim altında bir mini araştırma projesi gerçekleştirmesidir. Öğrenciler seçtiği konularda literatür taraması yapacak, deneysel tasarım içeren bir araştırma teklifi hazırlayacak, ve bir bilimsel makale formatında bir özet makale yazacaklardır. Dönem boyunca aşamalı olarak verilecek ödevler ders yapısı ve geribildirim olanağı sağlanacaktır. Her öğrenci literatür taraması ve dönem sonu makalesi için ders dışından bir okuyucu bulacaktır. Bunun dışında her öğrenci sınıftaki tartışmalara katılacak, sunumlar yapacak, CV de dahil olmak üzere bir araştırma portfolyosu oluşturacak, ve bir kişisel web sayfası oluşturacaktır.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, araştırma nedir? Neden araştırma yapılır?Ders Notları
2Araştırma probleminin tanımlanmasıDers Notları
3Araştırmanın planlanması ve yönetimiDers Notları
4Literatür taraması, taksonomiDers Notları
5Veri toplama ve yönetimiDers Notları
6Teknik yazmaDers Notları
7Araştırma/tez teklifi yazmaDers Notları
8Araştırma etiğiDers Notları
9İletişim becerileriDers Notları
10Bilim insanları konuşmak zorundadırDers Notları
11Nasıl sunum yapılır?Ders Notları
12Öğrenci sunumları-
13Öğrenci sunumları-
14Öğrenci sunumları-
15Öğrenci sunumları-
16Öğrenci sunumları-


Kaynaklar

Diğer Kaynaklar: 1. Robert L. Peters. Farrar, Straus and Giroux, Getting What You Came For: The Smart Student's Guide to Earning a Master's or Ph.D. (Revised Edition), 1997.
2. Zina O’Leary, The Essential Guide to Doing Research, Sage Publications, London, 2004.
3. Bruce A. Thyer, Preparing Research Articles, Oxford University Press, London, 2008.
4. Paul Oliver, The Student’s Guide to Research Ethics, Open University Press, Philadelphia, 2003.
5. James E. Mauch and Namgi Park, Guide to the Successful Thesis and Dissertation: A Handbook for Students and Faculty, 5th Ed., Marcel Dekker, Inc., New York, 2003.
6. D. Eric Walters and Gale Climenson Walters, Scientists Must Speak, Rutledge, London, 2002.
7. Owen Hargie (Ed.), The Handbook of Communication Skills, 3rd Ed., Rutledge, London, 2006.


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım--
Laboratuar--
Uygulama120
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler330
Sunum320
Projeler--
Seminer130
Ara Sınavlar/Ara Juri--
Genel Sınav/Final Juri--
Toplam8100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı0
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek DersleriX
Uzmanlık/Alan Dersleri 
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi     
2Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.      
3Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.     
4Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.     
5Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.     
6Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.     
7Etkin iletişim kurma becerisi.     
8Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.      
9Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.     
10Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.     
11Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.     
12Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.     
13Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği     
14Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.     
15Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.     


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama14040
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması13030
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16348
Sunum/Seminer Hazırlama21530
Projeler
Ödevler31030
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 
226