print

Malzeme ve Yöntem Seçimi ve Dizayn Problemleri (MATE 585) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Malzeme ve Yöntem Seçimi ve Dizayn Problemleri MATE 585 Her İkisi 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları
Dersin İçeriği Dizayn Yöntem Adımları; Dizayn Prensipleri; Bilgisayar Destekli Mühendislik; Eş-zamanlı Mühendislik; Yaratıcılık ve Problem Çöüzümü; Karar Teorisi; Bilgisayar Modelleme ve Simülasyon; Optimizasyon; Dizayn için Bilgi Kaynakları; Malzeme Seçimi için Yöntemler, Yöntemler ve Yöntem Seçimi; Öalzemelerin Etkileşimi, Yöntemler ve Dizayn; Üretim için Dizayn; Risk ve Güvenilirlik; Üretimin Ekonomisi. Üretimde Kalite Sorunları ve Yöntem Dizaynı. Öğrencilerin seçili problemler hakkında dönem projesi hazırlayıp sunmaları gerekmektedir.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık ÇalışmalarıKaynaklarDeğerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım--
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler--
Sunum--
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri--
Genel Sınav/Final Juri--
Toplam00


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı100
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek DersleriX
Uzmanlık/Alan Dersleri 
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi     
2Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.      
3Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.     
4Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.     
5Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.     
6Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.     
7Etkin iletişim kurma becerisi.     
8Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.      
9Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.     
10Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.     
11Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.     
12Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.     
13Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği     
14Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.     
15Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.     


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi14342
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 
90