print

Malzeme Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler (MATE 510) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Malzeme Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler MATE 510 Her İkisi 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Adi diferansiyel denklemleri gözden geçirmek. Kısmi diferansiyel denklemleri ve değişkenlerin ayrımını gözden geçirmek. Fourier ve Bessel fonksiyonlarını ve uygulamalarını öğretmek. Sinir değer problemlerini ve çözümünü öğretmek. Laplace dönüşümünü öğretmek. Diferansiyel denklemlerin çözümü için nümerik metotları öğretmek. Green fonksiyonunu öğretmek. Vektör matematiğini gözden geçirmek. Olasılık ve istatistik konularını gözden geçirmek
Dersin Eğitim Çıktıları
Dersin İçeriği Adi diferansiyel denklemlerin, kısmi diferansiyel denklemlerin, özel fonksiyonların, değişkenlerin ayrılması, Fourier ve Besel fonksiyonları, sınır değer fonksiyonları. Diferansiyel denklemlerin çözümünde nümerik metotlar. Adi diferansiyel denklemler. Sınır değer problemleri. Laplace dönüşmü.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık ÇalışmalarıKaynaklarDeğerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım--
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler--
Sunum--
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri--
Genel Sınav/Final Juri--
Toplam00


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı100
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan Dersleri 
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi    X
2Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.   X  
3Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.   X 
4Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.  X  
5Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.    X
6Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.   X 
7Etkin iletişim kurma becerisi.   X 
8Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.    X 
9Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.   X 
10Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.   X 
11Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.    X
12Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.  X  
13Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği  X  
14Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.  X  
15Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.  X  


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi14342
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 
90