print

Entegre Demir & Çelik Tesisleri (MATE 535) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Entegre Demir & Çelik Tesisleri MATE 535 Seçmeli 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Entegre demir & çelik tesisleri ve bu bağlamda yüksek fırın, bazik oksijen fırını tipi çelik üretimi, ikincil metalurji ve sürekli döküm prosesleriyle ilgili detaylı bilgi sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler yüksek fırından çelik üretim prosesinin son aşamasına kadar yüksek fırın prosesinin ve bazik oksijen metoduyla çelik yapımının termodinamiği konusunda pota metalurjisinin temel prensipleri ve sürekli döküm prosesleri konularında bilgilenirler.
Dersin İçeriği Demir & çelik üretiminin temel prensipleri, demir üretim yüksek fırının temel prensiplerinin tekrarı, sıcak metal işlemleri, oksijenli çelik üretim prosesleri, pota metalurjisi ve vakumla gaz giderme işlemi, tandiş operasyonları ve sürekli döküm prosesleri. Çelik üretim tesislerinde kullanılan refrakter malzemeleri. Sürekli dökümde alaşım elementleri. Paslanmaz çelik üretimi.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş. Yüksek fırın (genel). Yüksek fırın: Fe-O faz diyagramı, Boudouard reaksiyonu, demir oksitlerin indirgenmesiKaynak [7]’de Bölüm 1 (Nature of Ironmaking), Kaynak [1]’de Bölüm 8, Kaynak [5]’te Bölüm 9, Kaynak [3]’te Bölüm 6 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
2Katı karbonun demir oksitlerin indirgenmesine etkisi. Isısal rezerv bölgesi, kimyasal rezerv bölgesi. Doğrudan indirgenme ve dolaylı indirgenme ile demir oksitlerin indirgenmesi.Kaynak [4]’te Bölüm 2, Kaynak [5]’te Bölüm 9, Kaynak [3]’te Bölüm 6 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
3Boş ve hazne reaksiyonları. Metal-curuf reaksiyonları. Curuf bazikliği konsepti. Si ve Mn curuf-metal dağılım oranları. Yüksek fırında CKaynak [5]’te Bölüm 9, Kaynak [1]’de Bölüm 7 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
4Sıcak metalde kükürt giderme işlemi. Sıcak metalde fosfor giderme, sıcak metalden silikon tasfiyesiKaynak [1]’de Bölüm 7 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
5Çelik üretime giriş. Bazik oksijen fırını. C-O reaksiyonunun termodinamiği ve mekanizmasıKaynak [1]’de Bölüm 8, Kaynak [3]’te Bölüm 13 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
6BOF’ta Si, Mn ve P’un oksitlenmeleri. Çelik üretimde oksijen potansiyeliKaynak [1]’de Bölüm 8, Kaynak [3]’te Bölüm 13 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
7Yüksek kromlu çelik yapımı. Paslanmaz çelik üretimi; VOD-AOD prosesleriKaynak [1]’de Bölüm 8 & 9 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
8Oksijen gidermenin termodinamik ve kinetiğiKaynak [1]’de Bölüm 9, Kaynak [7]’de Bölüm 1 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
9Tipik ikincil metalurji fırınları. İkincil çelik yapımıyla ilgili önemli proses kontrol uygulamalarıKaynak [2]’de Bölüm 1 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
10Çelik üretiminde kükürtKaynak [2]’de Bölüm 7, Kaynak [7]’de Bölüm 11, Kaynak [1]’de Bölüm 9 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
11Vakumla gaz giderme prosesleriKaynak [2]’de Bölüm 6, Kaynak [1]’de Bölüm 9, Kaynak [7]’de Bölüm 11 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
12Tandiş metalurjisi ve sürekli döküm prosesleri Kaynak [2]’de Bölüm 10 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar.
13Çelik üretiminde kullanılan refrakter malzemeleri. İkincil metalurji fırınlarında kullanılan refrakterler. Refrakter stabilitesine ilişkin termodinamik değerlendirmelerKaynak [2]’de Bölüm 10, Kaynak [7]’de Bölüm 4 ve diğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
14Sürekli dökümde alaşım elementleriDiğer kaynaklardaki ilgili sayfalar
15Genel gözden geçirme
16Final sınavı


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. E.T. Turkdogan, “Fundamentals of Steelmaking”, The Institute of Materials, 1996.
2. A Ghosh, Secondary Steelmaking, Principles and Applications, CRC Press LLC, Florida, 2001.
Diğer Kaynaklar: 1. C. Bodsworth and H.B. Bell, “Physical Chemistry of Iron and Steel Manufacture”, Longman, Second Edition, 1972.
2. J.G. Peacey and W.G. Davenport, “The Iron Blast Furnace, Theory and Practice”, Pergamon, 1979 (first 40 pages).
3. E.T. Turkdogan, “Physical Chemistry of High Temperature Technology”, Academic Press, 1980.
4. R.J. Fruehan, “Ladle Metallurgy, Principles and Practices”, 1985.
5. The Making, Shaping and Treating of Steel, 11th Edition, Ironmaking & Steelmaking & Casting Volumes, The AISE Steel Foundation, 1998.


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler--
Sunum--
Projeler130
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri125
Genel Sınav/Final Juri135
Toplam4100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı35
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi    X
2Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.     X
3Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.    X
4Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.  X  
5Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.    X
6Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.    X
7Etkin iletişim kurma becerisi.    X
8Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.    X 
9Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.    X
10Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.    X
11Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.    X
12Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.  X  
13Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği  X  
14Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.  X  
15Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.  X  


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16348
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler16363
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi13030
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi14545
Toplam İş Yükü 
234