print

İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 541) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi MATE 541 Seçmeli 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i Bölüm kararıyla


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Cam üretim prosesleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve camların uygulama alanları hakkında yapı ve katkı maddesi etkisini irdeleyerek daha iyi bir anlayış kazanmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Camların üretim tekniklerini ve bazı malzemelerin neden cam oluşturup bazılarının oluşturmadığını anlamak.
  • Camları yapısal olarak kristal malzemelerden ayırabilme algısı kazandırabilmek.
  • Camların fiziksel, kimyasal, termal ve mekanik özellikleri hakkında bilgiye sahip olmak.
  • Ticari camlar ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği Çekirdeklenme, Kristal Büyüme, Cam oluşumu, Seramik Tozlarının Eritilmesi, Camların Yapısı, Cam Oluşumunda Ağdalık, Yoğunluk, Termal Genleşme, Mekanik Özellikler, Optik Özellikler.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişDers Slaytları
2Cam oluşumunun temelleri7~25
3Camda ergitme26~50
4Karışmazlık51~71
5Camın yapısı72~109
6Camı oluşturan eriyik malzemelerin ağdalığı111~137
7Yoğunluk ve termal genleşme138~162
8Taşınım özellikleri163~187
9Mekanik Özellikleri188~201
10Optik Özellikler202~221
11Cam üretiminde suyun rolü222~236
12Camların termal analizi237~248
13Cam teknolojisi249~261
14Ticari camlar262~274
15Genel Özet
16Final


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Introduction to Glass Science and Technology, 2nd ed., by J.E. Shelby, The Royal Society of Chemistry 2005
Diğer Kaynaklar: 1. Introduction to Ceramics, Kingery, Bowen and Uhlmann, Wiley, 1976


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler110
Sunum120
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri260
Genel Sınav/Final Juri--
Toplam5100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı35
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi    X
2Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.     X
3Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.    X
4Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.   X 
5Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.    X
6Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.    X
7Etkin iletişim kurma becerisi.    X
8Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.    X 
9Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.    X
10Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.   X 
11Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.    X
12Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.    X
13Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği     
14Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.     
15Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.     


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16464
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler12020
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi23060
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi13535
Toplam İş Yükü 
227