print

İleri Biyomalzemeler (MATE 548) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
İleri Biyomalzemeler MATE 548 Seçmeli 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere biyomalzeme davranışını, toksikolojiyi ve biyouyumluluğu; biyomalzemelerin özelliklerini, performanslarını ve kullanım alanlarını öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bu derste tüm biyomühendislerin, malzeme bilimcilerin ve doktorların kullanabileceği seviyede biomalzemelerin özellikleri, performansları ve kullanım alanlarıyla ilgili gerekli bilgileri edineceklerdir.
Dersin İçeriği Biyomalzemenin tanımı, biyouyumluluk, ev sahibi sistemin cevabı, sentetik ve biyolojik malzemeler, sentetik biyomalzemelerin sınıflandırılması, polimerler, implant ve ev sahibi sistemin etkilendiği faktörler, biyomalzemelerin uygulama alanları, implantların tarihçesi, biyomalzeme alanında günümüzdeki çalışmalar, eğilimler. Malzemelerin yığın ve mekanik özelikleri. Yüzey analiz metodları. Metalik, polimerik, seramik ve kompozit biyomalzemeler. Extrakoporal cihazlar için sterilizasyon yöntemleri.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Biyomalzemenin tanımı, biyouyumluluk ve ev sahibisistemVerilen kaynakların ilgili sayfaları
2Sentetik ve biyolojik malzemeler Verilen kaynakların ilgili sayfaları
3Biyomalzemelerin uygulama alanlarıVerilen kaynakların ilgili sayfaları
4Biyomalzemelerin tarihçesiVerilen kaynakların ilgili sayfaları
5Biyomalzeme alanında günümüzdeki çalışmalarVerilen kaynakların ilgili sayfaları
6Gelecek çalışmalar, şimdiki eğilimlerVerilen kaynakların ilgili sayfaları
7Malzemelerin yığın ve mekanik özelikleriVerilen kaynakların ilgili sayfaları
81. ArasınavVerilen kaynakların ilgili sayfaları
9Yüzey analiz metodlarıVerilen kaynakların ilgili sayfaları
10Metalik biyomalzemeler, Polimerik biyomalzemeler, Seramik biyomalzemelerVerilen kaynakların ilgili sayfaları
11Kompozit biyomalzemelerVerilen kaynakların ilgili sayfaları
12Biyomalzemeler için Sterilizasyon yöntemleriVerilen kaynakların ilgili sayfaları
13İleri malzemeler; biyomühendislik uygulamalarında nanomalzemelerVerilen kaynakların ilgili sayfaları
14İleri biyomalzemelerin sentez ve karakterizasyonu
15Öğrenci sunumlarının değerlendirilmesi
16Final Sınavı


Kaynaklar

Diğer Kaynaklar: 1. Biomaterials An Introduction, Joon Park, R.S. Lakes, 3rd Edition, Springer, 2007.
2. Biomaterials Principles and Applications, Joon Park, Joseph D. Bronzino, CRC Press, 2003.
3. Biomaterials and Bioengineering Handbook, Donald L. Wiss, 2003.
4. Biomaterials in the Design and Reliability of Medical Devices, Michael N. Helmus, Eurekah, 2002.


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler230
Sunum--
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri260
Genel Sınav/Final Juri--
Toplam5100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı30
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi   X 
2Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.     X
3Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.    X
4Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.    X
5Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.    X
6Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.    X
7Etkin iletişim kurma becerisi.    X
8Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.     X
9Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.    X
10Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.    X
11Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.    X
12Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.    X
13Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği  X  
14Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.  X  
15Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.  X  


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16464
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler5840
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi22346
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi12727
Toplam İş Yükü 
225