print

Triboloji (MATE 560) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Triboloji MATE 560 Seçmeli 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i Bölüm onayı


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Katı yüzeylerin tanımlanmasını ve topografik ve fiziko-kimyasal yönlerden karakterize edilmesini öğretmek. Değme (kontak) mekaniğinin temellerini öğretmek. Sürtünme ve sürtünme kaynaklı ısınma mekanismalarını öğretmek. Yağlama rejimlerini öğrencilere tanıtmak. Aşınma mekanizmalarını ve aşınma mekanizması haritalarını öğretmek. Öğrencileri tribolojik amaçlı test metotlarını öğretmek. Metallerin kesim ve şekillendirilmesi, makine, araç ve biyosistemlerdeki tribolojik sorunların analizini yapmak. Tribolojik performansın arttırılmasına yönelik yüzey kaplamalarını tanıtmak. Tribolojik yüzey kaplamalarının biriktirimi ve karakterizasyonunu öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Değme (kontak) mekaniğinin temel yönlerinin anlaşılması
  • Sürtünme mekanizmalarının anlaşılması
  • Yağlama rejimlerinin anlaşılması
  • Aşınma çeşitlerinin öğrenilmesi
  • Tribolojik test metotlarının bilinmesi
  • Tribolojik yüzey kaplamalarının biriktirilmesi ve karakterizasyonun öğrenilmesi
Dersin İçeriği Yüzeylerin karakterizasyonu, yüzeylerin etkileşimi, değme mekaniği teorileri, sürtünmenin temelleri, yağlamanın temelleri, aşınma çeşitleri, aşınmanın ölçümü, mühendislik malzemelerinin tribolojisi, makine ve araç parçalarının tribolojisi, metal kesme ve şekillendirmede takım uçlarını aşınması ve yağlama, kalça ve diz eklem protezlerinin tribolojisi, tribolojik yüzey kaplamaları.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tribolojiye Giriş [1]’de 1. Bölüm
2Katı Yüzeylerin Karakterizasyonu [1]’de 3&4. Bölümler
3Değme (Kontak) Mekaniği Teorileri – 1 [1]’de 3&4. Bölümler
4Değme (Kontak) Mekaniği Teorileri – 2[1]’de 5. Bölüm
5Sürtünmenin Temelleri -1[1]’de 6. Bölüm
6Sürtünmenin Temelleri -2[1]’de 6. Bölüm
7Yağlamanın Temelleri [1]’de 7&9. Bölümler
8Aşınmanın Temelleri - 1[1]’de 8. Bölüm
9Aşınmanın Temelleri - 2[1]’de 8. Bölüm
10Malzemelerin Tribolojik Testi [2]’de 5. Bölüm
11Metal Kesim ve Şekillendirilmesinde Takım Aşınması ve Yağlayıcılar Ders notları
12Makine ve Araç Parçalarının Tribolojisi Ders notları
13BiotribolojiDers notları
14Aşınmaya Dirençli Malzeme Geliştirilmesi [5]’te 7&8. Bölümler
15Tribolojik Performansın Arttırılmasına Yönelik Olarak Yüzey Kaplamaları Uygulanması [6]’da 1&7. Bölümler
16Tribolojik Yüzey Kaplamalarının Biriktirilmesi ve Karakterizasyonu[6]’da 3&5. Bölümler


Kaynaklar

Diğer Kaynaklar: 1. "Friction, Wear, Lubrication: A Textbook in Tribology”, K.C. Ludema, CRC Press, 1st ed., (1996)
2. “Friction and Wear of Materials”, E. Rabinowicz, 2nd ed., Wiley-Interscience, (1995)
3. “The Friction and Lubrication of Solids”, F.P. Bowden and D. Tabor, Cambridge University Press, UK, (1964)
4. “Contact Mechanics”, K. L. Johnson, Cambridge University Press, Cambridge, UK, (1987)
5. “Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials”, I.M. Hutchings, CRC Press, Boca Raton, FL,USA, (1992)
6. “Coatings Tribology, Properties, Mechanisms, Techniques and Applications in Surface Engineering”, K. Holmberg and A. Matthews, 2nd ed., Elsevier, (2009)


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım--
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler315
Sunum--
Projeler130
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri120
Genel Sınav/Final Juri--
Toplam565


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı35
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi    X
2Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.     X
3Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.   X 
4Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.  X  
5Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.    X
6Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.   X 
7Etkin iletişim kurma becerisi.   X 
8Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.     X
9Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.    X
10Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.   X 
11Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.   X 
12Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X   
13Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği  X  
14Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.    X
15Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.  X  


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16232
Sunum/Seminer Hazırlama15555
Projeler
Ödevler3721
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi13030
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi14040
Toplam İş Yükü 
226