print

Malzemelerin İleri Termodinamiği (MATE 502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Malzemelerin İleri Termodinamiği MATE 502 Her İkisi 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Termodinamigin temel tanimlarini, kanunlarini, entropi ve entalpi gibi kavramlarini gozden gecirmek, Saf yoğun fazlar ve gazları içeren reaksiyonlarin termodinamigini ogrenmek, Bir iki ve uc komponent iceren sistemlerin faz dengesi ve faz diyagramlarini ogretmek, Cozelti termodinamigini ayrintili ogretmek, İstatistiksel termodinamiğe giriş yapmak, Yüzey, arayüzey ve hataların termodinamiğini ogretmek, Faz Dönüşümleri ve elektrokimya termodinamiğini ogretmek,
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Termodinamik Özellik ve Denklemleri Anlamaları
  • Bir termodinamik denklemin kullanımı için gereken şartları bilmeleri
  • Kısmi ve İntegral Molar Özellikleri anlamaları
  • Denge hesaplamaları yapabilmeleri
  • Termodinamik Temellerini Malzeme Sistemler ve Süreçlerine uygulayabilmeleri
  • Termodinamik Özellikler ile Faz Diyagramları arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri
Dersin İçeriği Malzeme Bilimi ve Muhendisliginde onemli konulara agirlik verecek sekilde klasik ve istatistiksel termodinamik. Katilarin termodinamigi, cozelti termokimyasi, kararli ve kararsiz heterojen sistemlerde denge, cok komponentli sistemler, gerinim etkisi, arayuzler, absorpziyon, polimer alasimlar ve cozeltiler.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Malzeme Termodinamiğinin Kapsamı, Temel Tanımlar, Kapalı Sistemler, Termodinamiğin Birinci KanunuDers kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
2İç enerji, Entalpi, Entropi, Helmholtz ve Gibbs Serbest Enerji, Enerji Dengesi, Denge ve Kendiliğinden Olma Kriterleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
3Bir bileşenli sistemlerde faz dengesiDers kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
4Açık Sistemler, Kimyasal Potansiyel, Kısmi ve İntegral Molar Özellikler Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
5Açık Sistemler için Denge ve Kendiliğinden Olma Kriterleri Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
6Standart Hal, Fügasite, Aktivite ve Aktivite Katsayısı Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
7Kimyasal Reaksiyonlar, Standart Reaksiyonlar, Denge Sabiti, Reaksyonların Kendiliğinden olma kriteri, Denge Hesaplamaları, Basınç ve Sıcaklığın Kimyasal Reaksiyonlar Üzerine Etkisi Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
8İki Bileşenli Çözeltiler, İdeal ve İdeal Olmayan Çözeltiler, Raoult ve Henry Kanunları, Artık Özellikler, Kısmi ve İntegral Molar Özellikler Arasındaki İlişkiler Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
9Gibbs-Duhem denkleminin integrali, Çözelti Modelleri, Düzgün(Regular) Çözeltiler, Seyreltik Çözeltiler, Standart Hal DeğiştirmeDers kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
10İki Bileşenli Sistemler İçin Gibbs Serbest Enrjisi-Kompozisyon Diyagramları Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
11İki Bileşenli Sistemlerin Gibbs Serbest Enerjisi-Kompozisyon ve Faz Diyagramlarının HesaplanmasıDers kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
12İki bileşenli sistemlerde Kararlı ve Kararsız Denge, Faz Transformasyonlarının Termodinamiği, spinodal ayrışma(decomposition) Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
13Çok Bileşenli Sistemler, Etkileşim Katsayıları Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
14Yüzey Gerilimi, Parçacıkların Eğrilik ve Boyutunun Termodinamik Özellikler üzeirne etkisi, Küçük Boyutlu Fazların Çözünürlüğü Ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları
15Genel gözden geçirme
16Final sınavı


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. C.H.P. Lupis, “Chemical Thermodynamics of Materials” Elsevier, 1983.
Diğer Kaynaklar: 1. D.R. Gaskell, “Introduction to the Thermodynamics of Materials”, Taylor and Francis, 1995.
2. D.V. Ragone, “Thermodynamics of Materials”, Volumes I and II, John Wiley, 1995.
3. R.T. De Hoff, “Thermodynamics in Materials Science”, Mc Graw Hill 1993.


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım--
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler510
Sunum--
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri250
Genel Sınav/Final Juri140
Toplam8100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı40
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan Dersleri 
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi    X
2Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.    X 
3Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.   X 
4Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.  X  
5Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.    X
6Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.   X 
7Etkin iletişim kurma becerisi.  X  
8Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.    X 
9Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.   X 
10Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.    X
11Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.   X 
12Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.  X  
13Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği  X  
14Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.  X  
15Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.  X  


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16464
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler51260
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi21530
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi12525
Toplam İş Yükü 
227