print

Sınır Eleman Yöntemi (MFGE508) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Sınır Eleman Yöntemi MFGE508 Her İkisi 2 2 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Sınır Eleman Yöntemi ile mühendislik problemlerinin çözümü konusunda genel kavramları ortaya koymaktır. Yöntem Laplace denklemleri ve Elastostatik denklemler için uygulanacaktır, ancak ders içeriği diğer problemlerin de formüle edilebilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmaktadır. Ayrıca paralel çözüm yöntemi de dersin içeriğindedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler sınır eleman yöntemi ve onun prosedürleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Öğrenciler mühendislik problemlerini sınır eleman yöntemi ile formüle edebileceklerdir.
  • Öğrenciler sayısal yöntemler hakkındaki görgülerini arttıracaklardır.
  • Öğrenciler sınır eleman yöntemi ile programlamanın temellerini öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği Giriş, başlangıç kavramları, vektörler ve tensörler, indis gösterimi, vektör cebri, diverjans (ıraksama) teoremi, Dirac delta fonksiyonu, tekil integraller, Cauchy asal değer integrali (1 ve 2 boyutta), Laplace denklemi için sınır eleman yöntemi, Laplace denklemi, ayrıklaştırma, elastostatik problemler için sınır eleman yöntemi, elastostatik, ayrık


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş; Başlangıç kavramları: vectorler ve tensörler, indis gösterimi.
2Vektör cebri, divergence teoremi, dirac delta fonksiyonu.
3Tekil integraller, Cauchy asal değer integrali (1 ve 2 boyutta).
4Laplace denklemi için sınır eleman yöntemi.
5Laplace denklemi için sınır eleman yöntemi.
6Laplace denklemi: Ayrıklaştırma (sabit ve doğrusal elemanlar).
7Laplace denklemi: Ayrıklaştırma (Quadratik elemanlar).
8Elastostatik problemler için sınır eleman yöntemi.
9Elastostatik problemler için sınır eleman yöntemi.
10Elastostatik: Ayrıklaştırma (sabit ve doğrusal elemanlar).
11Elastostatik: Ayrıklaştırma (quadratik elemanlar).
12Temel çözümler.
13Tekil integraller için sayısal yöntemler, analitik çözümler.
14Paralel çözüm.
15Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16Dönem Sonu Sınav Çalışmaları


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Paris, F., Canas, J., Boundary Element Method: Fundamentals and Applications, Oxford University Press, 1997.
Diğer Kaynaklar: 1. Banerjee, P. K., Butterfield, R., Boundary Element Methods in Engineering Science, McGraw-Hill, 1981.
2. Brebbia, C. A., Telles, J. C. F., Wrobel, L. C., Boundary Element Techniques, Springer-Verlag, 1984.
3. Cartwright, D. J., Underlying Principles of the Boundary Element Method, WIT Press, 2001.


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım--
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler630
Sunum--
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri130
Genel Sınav/Final Juri140
Toplam8100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı40
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1İleri düzey hesaplama ve/veya İmalat teknolojileri bilgilerini İmalat mühendisliği problemlerini çözmede uygulama becerisi   X 
2İmalat Teknolojilerine özgü sorunları analiz etme ve tanımlama yeteneği  X  
3Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X   
4Temel mühendislik ilkelerinin yaratıcı kullanımına dayalı kapsamlı bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geliştirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X   
5İmalat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma ve seçme yetisi  X  
6İmalat mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapmak ve/veya yenilikçi imalat teknolojilerini kapsayan bir projeyi gerçekleştirme becerisi  X  
7Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik düşünebilme, yorumlama ve doğru kararlar alabilme becerisi   X 
8Çok disiplinli ve disiplin içi takım üyesi ve/veya bireysel olarak etkin bir şekilde çalışabilecek özgüven ve gerekli örgütsel iş becerileri  X  
9Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisiX    
10Yaşam boyu öğrenme ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti   X 
11İmalat Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik, iş güvenliği ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci X   
12Ulusal rekabet gücünü artırmak ve imalat sanayinin verimliliğini iyileştirmek üzere, kaynakları (personel, donanım, maliyet) etkin kullanan çözüm odaklı proje ve risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık X   
13Karar alırken, mühendislik uygulamalarının evrensel ve yerel ölçeklerde sağlık, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda bilgili X   


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16232
Laboratuar
Uygulama16232
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16696
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler6636
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi11010
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi11515
Toplam İş Yükü 
221