print

Metal Kesme Teorisi (MFGE 541) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Metal Kesme Teorisi MFGE 541 Her İkisi 2 2 0 3 7.5


Ön Koşul Ders(ler)i


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. S. Engin Kılıç
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Bu dersin amacı metal kesme teorisi konusunda ileri düzeyde bilgi aktarmaktır. Kesme mekaniği, kesme ekonomisi ve kesme yöntemlerine alternatif yöntemler ile birlikte daha ileri seviyedeki bilgiler olan talaş kontrolü ve makine titreşimleri kapsam içinde olacaktır. Bilgisayar destekli üretim ve talaşlı imalat için tasarım konuları da aktarılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler metal kesme işlemleri konusunda ileri düzeyde bilgiye sahip olacaklardır.
  • Öğrenciler metal kesme teknolojisine dair işlemlerin ileri düzeyde tasarımı ve analizini yapabileceklerdir.
  • Öğrenciler kesme mekaniği konusundaki bilgilerini geliştireceklerdir.
  • Öğrenciler CNC kesme ve otomasyon konusunda temel bilgi sahibi olacaklardır.
  • Öğrenciler esnek üretim yöntemleri konusunda tasarım yapmayı öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği Giriş; İmalat tezgahları ve imalat işlemleri – tornalama, delik delme, frezeleme ve taşlama; Metal Kesme Mekaniği; Takım ömrü ve takım aşınması; Metal kesme işlemlerinin ekonomik hesabı; Talaş kontrolü; Tezgah titreşimleri; Taşlama; Üretim sistemleri ve otomasyon; Bilgisayar Destekli Üretim; İmalata yönelik tasarım.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş; İmalat tezgahları ve imalat işlemleri – tornalama.
2İmalat tezgahları ve imalat işlemleri – delik delme ve frezeleme.
3İmalat tezgahları ve imalat işlemleri - taşlama.
4Metal Kesme Mekaniği.
5Takım ömrü ve takım aşınması.
6Metal kesme işlemlerinin ekonomik hesabı.
7Talaş kontrolü.
8Tezgah titreşimleri.
9Tezgah titreşimleri.
10Taşlama.
11Üretim sistemleri ve otomasyon.
12Bilgisayar Destekli Üretim.
13Bilgisayar Destekli Üretim.
14İmalata yönelik tasarım.
15Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16Dönem Sonu Sınav Çalışmaları


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Boothroyd, G., Knight, W. A., Fundamentals of Machining and Machine Tools, 2nd Edition, Marcel Dekker, Inc., New York, 1985.
Diğer Kaynaklar: 1. Drozda, T. J., Wick, C. (Ed.), Tool and Manufacturing Engineers Handbook volume 1: Machining, 4th Edition, Society of Manufacturing Engineers, 1983.


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım--
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler530
Sunum--
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri215
Genel Sınav/Final Juri140
Toplam885


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı40
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1İleri düzey hesaplama ve/veya İmalat teknolojileri bilgilerini İmalat mühendisliği problemlerini çözmede uygulama becerisi    X
2İmalat Teknolojilerine özgü sorunları analiz etme ve tanımlama yeteneği    X
3Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi   X 
4Temel mühendislik ilkelerinin yaratıcı kullanımına dayalı kapsamlı bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geliştirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi   X 
5İmalat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma ve seçme yetisi  X  
6İmalat mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapmak ve/veya yenilikçi imalat teknolojilerini kapsayan bir projeyi gerçekleştirme becerisi    X
7Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik düşünebilme, yorumlama ve doğru kararlar alabilme becerisi X   
8Çok disiplinli ve disiplin içi takım üyesi ve/veya bireysel olarak etkin bir şekilde çalışabilecek özgüven ve gerekli örgütsel iş becerileri    X
9Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisi X   
10Yaşam boyu öğrenme ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti   X 
11İmalat Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik, iş güvenliği ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci  X  
12Ulusal rekabet gücünü artırmak ve imalat sanayinin verimliliğini iyileştirmek üzere, kaynakları (personel, donanım, maliyet) etkin kullanan çözüm odaklı proje ve risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık   X 
13Karar alırken, mühendislik uygulamalarının evrensel ve yerel ölçeklerde sağlık, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda bilgili    X


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16232
Laboratuar
Uygulama16232
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16696
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler5840
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi2714
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi11010
Toplam İş Yükü 
224