print

Talaşlı İmalat Teorisi (MFGE541) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Talaşlı İmalat Teorisi MFGE541 Her İkisi 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. S. Engin Kılıç
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Bu dersin amacı metal kesme teorisi konusunda ileri düzeyde bilgi aktarmaktır. Kesme mekaniği, kesme ekonomisi ve kesme yöntemlerine alternatif yöntemler ile birlikte daha ileri seviyedeki bilgiler olan talaş kontrolü ve makine titreşimleri kapsam içinde olacaktır. Bilgisayar destekli üretim ve talaşlı imalat için tasarım konuları da aktarılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler talaşlı imalat işlemleri konusunda ileri düzeyde bilgiye sahip olacaklardır.
  • Öğrenciler talaşlı imalat teknolojisini kullanarak süreç tasarımı ve planlaması yapabileceklerdir.
  • Öğrenciler talaşlı imalat alanında araştırma yapabilme yeteneğini elde edeceklerdir.
Dersin İçeriği Giriş, imalat tezgahları ve imalat işlemleri; tornalama, delik delme, frezeleme ve taşlama, metal kesme mekaniği, takım ömrü ve takım aşınması, talaşlı işlemlerin eniyilenmesi, talaş kontrolü, tezgah titreşimleri, taşlama.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş; iİmalat tezgahları ve talaşlı işlemler
2Giriş; iİmalat tezgahları ve talaşlı işlemler
3Talaşlı işlem mekaniği
4Talaşlı işlem mekaniği
5Talaşlı işlemde sıcaklıklar
6Takım ömrü ve takım aşınması
7Kesme sıvıları; yüzey bütünlüğü
8Talaşlı işlemlerin eniyilenmesi.
9Kesici takımların geometrisi ve malzemesi
10Talaş kontrolü
11Tezgah titreşimleri
12Taşlama
13Proje raporlarının sunumu ve tartışılması
14Proje raporlarının sunumu ve tartışılması
15Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16Dönem Sonu Sınav Çalışmaları


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Boothroyd, G., Knight, W. A., Fundamentals of Machining and Machine Tools, 2nd Edition, Marcel Dekker, Inc., New York, 1985.
Diğer Kaynaklar: 1. Altıntaş, Yusuf, “Manufacturing Automation Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design”, Cambridge University Press, 2000
2. Tlusty, George, “Manufacturing Processes and Equipment”, Prentice Hall, 1999


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler210
Sunum--
Projeler130
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri125
Genel Sınav/Final Juri125
Toplam6100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı25
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1İleri düzey hesaplama ve/veya İmalat teknolojileri bilgilerini İmalat mühendisliği problemlerini çözmede uygulama becerisi    X
2İmalat Teknolojilerine özgü sorunları analiz etme ve tanımlama yeteneği    X
3Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi   X 
4Temel mühendislik ilkelerinin yaratıcı kullanımına dayalı kapsamlı bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geliştirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi   X 
5İmalat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma ve seçme yetisi  X  
6İmalat mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapmak ve/veya yenilikçi imalat teknolojilerini kapsayan bir projeyi gerçekleştirme becerisi    X
7Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik düşünebilme, yorumlama ve doğru kararlar alabilme becerisi X   
8Çok disiplinli ve disiplin içi takım üyesi ve/veya bireysel olarak etkin bir şekilde çalışabilecek özgüven ve gerekli örgütsel iş becerileri    X
9Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisi X   
10Yaşam boyu öğrenme ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti   X 
11İmalat Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik, iş güvenliği ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci  X  
12Ulusal rekabet gücünü artırmak ve imalat sanayinin verimliliğini iyileştirmek üzere, kaynakları (personel, donanım, maliyet) etkin kullanan çözüm odaklı proje ve risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık   X 
13Karar alırken, mühendislik uygulamalarının evrensel ve yerel ölçeklerde sağlık, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda bilgili    X


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16232
Sunum/Seminer Hazırlama188
Projeler11616
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi177
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi11010
Toplam İş Yükü 
121