print

Çarpılma Mühendisliği (MFGE 534) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Çarpılma Mühendisliği MFGE 534 Her İkisi 3 1 0 3 7.5


Ön Koşul Ders(ler)i MFGE- 205 Üretim Yöntemleri, MATE 207 Mühendislik Malzemeleri


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Caner Şimşir
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri endüstriyel çarpılma probleminin sistem odaklı çözümünü hedefleyen “Çarpılma Mühendisliği” kavramı ile tanıştırmaktır. Çarpılma probleminin ucuz ve efektif olarak çözülebilmesi için geleneksel süreç odaklı yöntemler yeterli değildir. Bu ders kapsamında son 10 yıllık süreçte olgunlaşan sistem-odaklı çarpılma engelleme metodolojisi öğrencilerle tanıştırılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, “Çarpılma Mühendisliği” konusunda bilgi edinecekler.
  • Öğrenciler, çarpılma problemini sistem odaklı olarak değerlendirme yöntemi ile tanışacaklar.
  • Öğrenciler, “Çarpılma Potansiyeli”, “Telafi Potansiyeli”, alaşım elementleri, kütle, içyapı ve kalıntı gerilim dağılımlarındaki asimetrilere verilen ad olan “Çarpılma Potansiyeli Taşıyıcısı” kavramıyla tanışacaklar.
  • Öğrenciler, laboratuvar seanslarında simulasyonlar vasıtası ile bilgilerini görselleştirmeyi öğrenecekler.
Dersin İçeriği Çarpılma, çarpılma potansiyeli, çarpılma potansiyeli taşıyıcıları, telafi potansiyeli, süreç bazlı çözümler, akıllı süreç tasarımı, deterministik yöntemler, süreç içi ölçüm süreç içi kontrol yöntemlerinin uygulaması.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çarpılma mühendisliğine giriş
2Çarpılmaya etki eden malzeme özellikleri
3Çarpılmaya etki eden süreç ve tasarım parametreleri
4Mekanik şekillendirme süreçlerinde çarpılma
5Talaşlı imalat süreçlerinde çarpılma
6Isıtma sürecindeki çarpılmalar
7Su verme işlemindeki çarpılmalar
8Termokimyasal yüzey işlemlerindeki (Karbürleme, Nitrürleme vs.) çarpılmalar
9Termal yüzey işlemlerindeki (Alev, indüksiyon, lazer, plazma sertleştirme) çarpılmalar
10Kaynak ve montaj çarpılmaları
11Grup Teknoloji/Hücresel İmalat sistemleri
12İmalat süreci tasarlamada çarpılmayı göz önüne alan deterministik tasarımlar
13İmalat süreci tasarlamada çarpılmayı göz önüne alan adaptif tasarımlar
14Çarpılma mühendisliğine örnekler, problem analizi
15Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16Dönem Sonu Sınav Çalışmaları


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Ders Notları (Course Notes)
Diğer Kaynaklar: 1. Zoch, H.W., Luebben,Th., Proceedings of 1st Conference on Distortion Engineering, Bremen, Germany, 2005.
2. Zoch, H.W., Luebben,Th., Proceedings of 2nd Conference on Distortion Engineering, Bremen, Germany, 2008.
3. Zoch, H.W., Luebben,Th., Proceedings of 3rd Conference on Distortion Engineering, Bremen, Germany, 2011.
4. Totten, G.E., Howes. M., Inoue, T., Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, ASM International , ISNBN 0871707292, Ohio, 2002.
5. Gür, C.H., Pan , J., Handbook of Thermal Process Simulation of Steels, CRC Press, Taylor & Francis Inc., ISBN 9780849350191, 2008.
6. Liscic, B., Totten, G.E., Canale, L., Tensi, H., Quenching Theory and Technology 2nd Edition, CRC Press, Taylor & Francis Inc., ISBN 978-0-8493-9279-5, 2010.


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım55
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler535
Sunum--
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri230
Genel Sınav/Final Juri130
Toplam13100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı30
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1İleri düzey hesaplama ve/veya İmalat teknolojileri bilgilerini İmalat mühendisliği problemlerini çözmede uygulama becerisi    X
2İmalat Teknolojilerine özgü sorunları analiz etme ve tanımlama yeteneği   X 
3Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi    X
4Temel mühendislik ilkelerinin yaratıcı kullanımına dayalı kapsamlı bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geliştirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi    X
5İmalat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma ve seçme yetisi X   
6İmalat mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapmak ve/veya yenilikçi imalat teknolojilerini kapsayan bir projeyi gerçekleştirme becerisi  X  
7Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik düşünebilme, yorumlama ve doğru kararlar alabilme becerisi    X
8Çok disiplinli ve disiplin içi takım üyesi ve/veya bireysel olarak etkin bir şekilde çalışabilecek özgüven ve gerekli örgütsel iş becerileri X   
9Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisi  X  
10Yaşam boyu öğrenme ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti X   
11İmalat Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik, iş güvenliği ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci X   
12Ulusal rekabet gücünü artırmak ve imalat sanayinin verimliliğini iyileştirmek üzere, kaynakları (personel, donanım, maliyet) etkin kullanan çözüm odaklı proje ve risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık    X
13Karar alırken, mühendislik uygulamalarının evrensel ve yerel ölçeklerde sağlık, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda bilgili X   


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama14114
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16696
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler5630
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi21020
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi11515
Toplam İş Yükü 
223