print

Ön-Gerilim Mühendisliği (MFGE560) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Ön-Gerilim Mühendisliği MFGE560 Her İkisi 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i MFGE- 205 Üretim Yöntemleri


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Caner Şimşir
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri kalıntı gerilim ve kalıntı gerilimlerin ürün ömrünü arttıracak şekilde kullanılması olan “ön-gerilim mühendisliği” konusunda bilgilendirmektir. Öğrenciler kalıntı gerilimlerin kontrolü, tasarımda hesaba katılması ve bilinçli olarak ürünlerde kullanılmasıyla ürün performansının arttırılması konusuyla tanıştırılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, “Ön Gerilim Mühendisliği” konusunda bilgi edinecekler.
  • Öğrenciler, kalıntı gerilimler, etkileri ve ölçüm yöntemleri ile tanışacaklar
  • Öğrenciler, laboratuvarlarda kalıntı gerilim ölçümü gerçekleştirerek işin pratiği hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin İçeriği Kalıntı gerilimler, ölçüm yöntemleri, kalıntı gerilimlerin etkileri, kalıntı gerilim kontrolü, ön-gerilimleme teknikleri.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kalıntı gerilimlere ve ön-gerilim mühendisliğine giriş
2Kalıntı gerilimlere ve ön-gerilim mühendisliğine giriş
3Kalıntı gerilimlere ve ön-gerilim mühendisliğine giriş
4Kalıntı gerilimlere etki eden malzeme özellikleri
5Kalıntı gerilimlere etki eden malzeme özellikleri
6Kalıntı gerilimlerin ölçümü
7İmalat süreçlerinde oluşan kalıntı gerilimlere örnekler
8İmalat süreçlerinde oluşan kalıntı gerilimlere örnekler
9İmalat süreçlerinde oluşan kalıntı gerilimlere örnekler
10İmalat süreçlerinde oluşan kalıntı gerilimlere örnekler
11Kalıntı gerilimleri kontrol yöntemleri
12Kalıntı gerilimleri kontrol yöntemleri
13Ön-gerilimleme yöntemleri ve durum analizleri
14Ön-gerilimleme yöntemleri ve durum analizleri
15Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16Dönem Sonu Sınav Çalışmaları


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Totten, G.E., Howes. M., Inoue, T., Handbook of Residual Stress and Deformation of Steel, ASM International , ISNBN 0871707292, Ohio, 2002
Diğer Kaynaklar: 1. Gür, C.H., Pan , J., Handbook of Thermal Process Simulation of Steels, CRC Press, Taylor & Francis Inc., ISBN 9780849350191, 2008 [3]
2. Youtsos, A., Residual Stress and Its Effects on Fatigue and Fracture, Springer Verlag, ISBN 978-1-4020-5328-3, 2006


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım55
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler525
Sunum--
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri235
Genel Sınav/Final Juri135
Toplam13100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı35
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1İleri düzey hesaplama ve/veya İmalat teknolojileri bilgilerini İmalat mühendisliği problemlerini çözmede uygulama becerisi    X
2İmalat Teknolojilerine özgü sorunları analiz etme ve tanımlama yeteneği   X 
3Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X   
4Temel mühendislik ilkelerinin yaratıcı kullanımına dayalı kapsamlı bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geliştirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi   X 
5İmalat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma ve seçme yetisi   X 
6İmalat mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapmak ve/veya yenilikçi imalat teknolojilerini kapsayan bir projeyi gerçekleştirme becerisi    X
7Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik düşünebilme, yorumlama ve doğru kararlar alabilme becerisi   X 
8Çok disiplinli ve disiplin içi takım üyesi ve/veya bireysel olarak etkin bir şekilde çalışabilecek özgüven ve gerekli örgütsel iş becerileri X   
9Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisi X   
10Yaşam boyu öğrenme ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti  X  
11İmalat Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik, iş güvenliği ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci X   
12Ulusal rekabet gücünü artırmak ve imalat sanayinin verimliliğini iyileştirmek üzere, kaynakları (personel, donanım, maliyet) etkin kullanan çözüm odaklı proje ve risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık   X 
13Karar alırken, mühendislik uygulamalarının evrensel ve yerel ölçeklerde sağlık, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda bilgili X   


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama14228
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16696
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler5525
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi21020
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi12020
Toplam İş Yükü 
237