print

Yüzey ve Arayüzeyler (MFGE561) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Yüzey ve Arayüzeyler MFGE561 Güz 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cemal Merih Şengönül
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri, yüzey, yakın yüzey ve arayüzey kavramları ile tanıştırmak ve yüzey karakterizasyonu ve hazırlığı konuları ile, yüzey kaplamaları ve teknikleri hakkında bilgi edindirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin, yüzey, arayüzey kavramlarına aşinalık kazanmaları ve termodinamiği hakkında bilgi sahibi olmaları.
  • Öğrencilerin, Katı yüzey enerjileri, tutunma izotermleri, sıvı katı arayüzeyleri, ıslanma konuları hakkında bilgi sahibi olmaları.
  • Öğrencilerin, yüzey pürüzlülüğü, karakterizasyonu ve temizleme prosesleri hakkında edinimleri olacaktır.
  • Öğrenciler, yüzey aşınması ve sürtünme hakkında bilgi edineceklerdir.
  • Öğrenciler, kaplama, buhar kaplama ve organik kaplama yöntemlerini tanıyacaktır.
Dersin İçeriği Arayüzeyler, arayüzeylerin termodinamiği, katı yüzeyleri, katı-sıvı arayüzeyleri, yüzey temizleme yöntemleri, yüzey aşınması, kaplama yöntemleri, deniz cihazlarının yüzeyinde biyolojik birikimler, biyolojik birikmeleri önleyici biyomateryal ve marin yüzeyleri, akıllı yüzeyler.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Arayüzey kuvvetleri
2Arayüzeyin termodinamik tanımı
3Katı yüzeyler, yüzey serbest enerjisi, yüzey gerilimi, yüzey hataları, yüzey pürüzlülüğü
4Katı yüzeyler, yüzey serbest enerjisi, yüzey gerilimi, yüzey hataları, yüzey pürüzlülüğü
5Sıvı-katı arayüzeyi, ıslatma ve kapilarite
6Endüstriyel yüzey temizleme prosesleri
7Yüzey aşınması, sürtünme ve karakterizayonu
8Yüzey aşınması, sürtünme ve karakterizayonu
9Kaplama yöntemleri ve ilgili prosesler
10Buhar biriktirme yöntemleri
11Buhar biriktirme yöntemleri
12Organik kaplamalar, tutunma ve yüzey aktif moleküler gruplar
13Deniz enstrümanları ve biyomalzeme cihazlarında arzu edilmeyen biyolojik birikimleri önleyici kaplamalar, akıllı (fonksiyonel ) yüzeyler
14Deniz enstrümanları ve biyomalzeme cihazlarında arzu edilmeyen biyolojik birikimleri önleyici kaplamalar, akıllı (fonksiyonel ) yüzeyler
15Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16Dönem Sonu Sınav Çalışmaları


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Surface Coatings for protection against wear, B. G. Mellor, Woodhead Publishing limited, 2006
2. Chemisty of Interfaces, M. J. Jaycock, G.D. Parfitt, Ellis Horwood Limited, 1981
3. Physics and Chemistry of Interfaces, Hans-Jürgen Butt, Karlheinz Graf, Michael Kappl, Wiley-VCH, 2006
Diğer Kaynaklar: 1. Principles of Modern Manufacturing, Mikell P. Groover, John Wiley and Sons, 2011
2. Advances in marine anti-fouling coatings and technologies, Claire Hellio, Diego Yebra, Woodhead Publishing, 2009


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler130
Sunum--
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri130
Genel Sınav/Final Juri130
Toplam4100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı30
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1İleri düzey hesaplama ve/veya İmalat teknolojileri bilgilerini İmalat mühendisliği problemlerini çözmede uygulama becerisi X   
2İmalat Teknolojilerine özgü sorunları analiz etme ve tanımlama yeteneği X   
3Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi  X  
4Temel mühendislik ilkelerinin yaratıcı kullanımına dayalı kapsamlı bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geliştirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X   
5İmalat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma ve seçme yetisi   X 
6İmalat mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapmak ve/veya yenilikçi imalat teknolojilerini kapsayan bir projeyi gerçekleştirme becerisi   X 
7Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik düşünebilme, yorumlama ve doğru kararlar alabilme becerisi  X  
8Çok disiplinli ve disiplin içi takım üyesi ve/veya bireysel olarak etkin bir şekilde çalışabilecek özgüven ve gerekli örgütsel iş becerileriX    
9Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisi    X
10Yaşam boyu öğrenme ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti   X 
11İmalat Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik, iş güvenliği ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci  X  
12Ulusal rekabet gücünü artırmak ve imalat sanayinin verimliliğini iyileştirmek üzere, kaynakları (personel, donanım, maliyet) etkin kullanan çözüm odaklı proje ve risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık X   
13Karar alırken, mühendislik uygulamalarının evrensel ve yerel ölçeklerde sağlık, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda bilgili  X  


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama16232
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16580
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler14040
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi11010
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi11515
Toplam İş Yükü 
225