print

İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları (MFGE579) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları MFGE579 Her İkisi 2 2 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere stokastik simulasyonların ve doğrusal olmayan sistemlerin optimizasyonunun temellerini öğertmektir. Proseslerde stabilite ve sağlamlık elde etmeye yönelik stokastik uygulamalar hakkında bilgi verme. Çok parametreli üretim sistemlerinde doğrusal olmayan optimizasyon sistemleri hakkında öğrencileri bilgilendirme.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğrusal olmayan sistemlerin optimizasyonu ve stokastik proses optimizasyonu hakkında bilgi edinme
  • Doğrusal olmayan proses optimizasyonunun matematiksel temelleri
  • Topoloji, form ve material optimizasyonu. Metal şekillendirme işlemlerinin iş parçası toleransları ve kalıp yükleri bazında optimizasyonu
  • Sistemlerin stokastik doğası ve sağlamlığı hakkında bilgi edinme
  • İmalat sistemlerinin stokastik modellenmesi – karoseri üretiminde LS-OPT uygulamaları
Dersin İçeriği Doğrusal olmayan optimizasyona ve stokastik proseslere giriş, doğrusal olmayan proses optimizasyonun matematiksel temelleri, yapısal optimizasyon: topoloji, form ve malzeme, doğrusal olmayan sonlu elemanlar metoduna giriş, metal şekillendirme işlemlerinin toleranslar ve kalıp yükleri açılarından optimizasyonu, dinamik sistemlerin optimizasyonu, par


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bölüm 1: Doğrusal olmayan optimizasyona ve stokastik proseslere giriş
2Bölüm 2: Doğrusal olmayan proses optimizasyonun matematiksel temelleri
3Bölüm 3: Yapısal optimizasyon: topoloji, form ve malzeme
4Bölüm 4: Doğrusal olmayan sonlu elemanlar metoduna giriş
5Bölüm 5: Metal şekillendirme işlemlerinin toleranslar ve kalıp yükleri açılarından optimizasyonu
6Bölüm 6: Dinamik sistemlerin optimizasyonu
7Bölüm 7: Parametre rastgeleliği ve proses sağlamlığı
8Bölüm 8: Parametre rastgeleliği ve proses sağlamlığı
9Bölüm 9: Rastgele-parametreli sistemlerin sanal modellenmesi
10Bölüm 10: Deney tasarımına giriş
11Bölüm 11: Sağlamlık analizi ile tasarım optimizasyonu
12Bölüm 12: Karoseri parçaları üretiminde parametre-rastgeleliği analizi
13Bölüm 13: Optimizasyon yazılımı: LS-OPT
14Bölüm 14: Optimizasyon yazılımı: LS-OPT
15Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16Dönem Sonu Sınav Çalışmaları


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Masataka Yoshimura, System Design Optimization for Product Manufacturing, Springer, 2010
Diğer Kaynaklar: 1. J. George Shanthikumar, David D. Yao, and W. Henk M. Zijm: Stochastic Modeling and Optimization of Manufacturing Systems and Supply Chains, Springer, 2003
2. Robert F. Rhyder: Manufacturing Process Design and Optimization; Marcel Dekker, 1997.


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım--
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler630
Sunum--
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri130
Genel Sınav/Final Juri140
Toplam8100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı40
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1İleri düzey hesaplama ve/veya İmalat teknolojileri bilgilerini İmalat mühendisliği problemlerini çözmede uygulama becerisi   X 
2İmalat Teknolojilerine özgü sorunları analiz etme ve tanımlama yeteneği  X  
3Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi  X  
4Temel mühendislik ilkelerinin yaratıcı kullanımına dayalı kapsamlı bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geliştirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi  X  
5İmalat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma ve seçme yetisi    X
6İmalat mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapmak ve/veya yenilikçi imalat teknolojilerini kapsayan bir projeyi gerçekleştirme becerisi   X 
7Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik düşünebilme, yorumlama ve doğru kararlar alabilme becerisi    X
8Çok disiplinli ve disiplin içi takım üyesi ve/veya bireysel olarak etkin bir şekilde çalışabilecek özgüven ve gerekli örgütsel iş becerileri  X  
9Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisi  X  
10Yaşam boyu öğrenme ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti  X  
11İmalat Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik, iş güvenliği ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci  X  
12Ulusal rekabet gücünü artırmak ve imalat sanayinin verimliliğini iyileştirmek üzere, kaynakları (personel, donanım, maliyet) etkin kullanan çözüm odaklı proje ve risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık    X
13Karar alırken, mühendislik uygulamalarının evrensel ve yerel ölçeklerde sağlık, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda bilgili   X 


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16232
Laboratuar
Uygulama16232
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi16696
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler6636
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi11010
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi11515
Toplam İş Yükü 
221