print

Bitirme Projesi (MFGE500) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Bitirme Projesi MFGE500 Her İkisi 0 0 0 0 40


Ön Koşul Ders(ler)i


Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Deney, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Bu dersin amacı imalat mühendisliği alanından seçilmiş uygulamaya dönük ve mühendislik tasarımının tüm fazlarını içeren bir probleme çözüm geliştirilmesidir. Bu ders, öğrencilerin yüksek lisans eğitimleri süresince edindikleri bilgi ve deneyimleri kullanmaları ve sunmalarına olanak sağlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Proje konusu ile ilgili literatür taraması.
  • Mühendislik tasarım aşamalarının döngüsel bir çerçevede gerçekleştirilmesi.
  • Bir parçanın, işlemin ya da deneyin tasarımının belirlenen amaçlar ve kısıtlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi.
Dersin İçeriği Seçilen konuyla ilgili literature taraması, parça/islem yada deneyin ön analizinin ve tasarımının gerçekleştirilmesi ve mühendislik formatında belgelenmesi. Proje gelişiminin sunulması.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Haftalık ders saati yoktur. Proje danışmanın ve öğrencinin belirlediği zamanlarda projeyle ilgili konular tartışılır.


KaynaklarDeğerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım--
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması--
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler--
Sunum--
Projeler1100
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri--
Genel Sınav/Final Juri--
Toplam1100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı100
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1İleri düzey hesaplama ve/veya İmalat teknolojileri bilgilerini İmalat mühendisliği problemlerini çözmede uygulama becerisi   X 
2İmalat Teknolojilerine özgü sorunları analiz etme ve tanımlama yeteneği    X
3Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi    X
4Temel mühendislik ilkelerinin yaratıcı kullanımına dayalı kapsamlı bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geliştirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi    X
5İmalat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma ve seçme yetisi    X
6İmalat mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapmak ve/veya yenilikçi imalat teknolojilerini kapsayan bir projeyi gerçekleştirme becerisi    X
7Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik düşünebilme, yorumlama ve doğru kararlar alabilme becerisi  X  
8Çok disiplinli ve disiplin içi takım üyesi ve/veya bireysel olarak etkin bir şekilde çalışabilecek özgüven ve gerekli örgütsel iş becerileri  X  
9Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisi   X 
10Yaşam boyu öğrenme ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti    X
11İmalat Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik, iş güvenliği ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci  X  
12Ulusal rekabet gücünü artırmak ve imalat sanayinin verimliliğini iyileştirmek üzere, kaynakları (personel, donanım, maliyet) etkin kullanan çözüm odaklı proje ve risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık   X 
13Karar alırken, mühendislik uygulamalarının evrensel ve yerel ölçeklerde sağlık, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda bilgili  X  


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi1652832
Sunum/Seminer Hazırlama12020
Projeler1100100
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 
1000