print

Program Hakkında

1998 yılında kurulmuş olan Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde eğitim dili İngilizcedir. Programın amacı üretim ve servis sektörlerinin gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde sistem tasarımı ve optimizasyon yaklaşım ve yöntemlerine hakim olan mezunlar yetiştirmektir. Program aynı zamanda Endüstri Mühendisliği ve uygulama alanları ile ilgili günceli takip eden, bilim ve teknoloji konularında kendini güncelleyen ve öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmeyi de hedefler. Programımızda yeralan öğrencilerimiz Endüstri Mühendisliği’nin uygulama alanları hakkında sektörü bilgilendirme, önemini vurgulayebilme ve bilinirliğini arttırma yeteneğini de elde edeceklerdir. Bölümümüzde İnsan Faktörleri Laboratuvarı, Sistem Yönetimi Laboratuvarı ve Karar Destek Sistemleri Laboratuarı bulunmaktadır.