print

Course Structure Diagram with Credits

1. Semester

Course Code Course Name
Theory
Application/Laboratory
Credit
ECTS
KAM 501 Public Administration and Its Theories
3
0
3
5
KAM 503 Political Theory
3
0
3
5
KAM 598 Term Project
0
0
0
40
Seçmeli
3
0
3
5
Seçmeli
3
0
3
5
Seçmeli
3
0
3
5
Seçmeli
3
0
3
5
Seçmeli
3
0
3
5
Seçmeli
3
0
3
5
Seçmeli
3
0
3
5
Seçmeli
3
0
3
5
Total
30
0
30
90


Curriculum Total
30
90

Elective Courses

Course Code Course Name
Theory
Application/Laboratory
Credit
ECTS
KAM 505 Comparative Politics
3
0
3
5
KAM 506 Contemporary Trends In Turkish Public Administration
3
0
3
5
KAM 507 Turkey's Contemporary Social Problems
3
0
3
5
KAM 509 The Concept of Crisis in Public Administration and Crisis Management
3
0
3
5
KAM 511 Leadership and Administration
3
0
3
5
KAM 512 Turkey's Political Economy
3
0
3
5
KAM 513 Contemporary Debates In Democracy Theory
3
0
3
5
KAM 515 Political Thought In Turkey
3
0
3
5
KAM 516 Philosophy of Science
3
0
3
5
KAM 519 Turkey's Political Structure
3
0
3
5
KAM 521 Globalization Debates
3
0
3
5
KAM 527 Comparative Public Administration
3
0
3
5
KAM 529 E-State: Its Theory and Application
3
0
3
5
KAM 531 Public Ethics
3
0
3
5
KAM 533 Bureaucracy and Organizational Behaviour
3
0
3
5

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında uzmanlık düzeyinde bilgi paylaşmayı hedefleyen bu program, alanda uzman olan teorik ve uygulamadan gelen akademisyenler aracılığıyla ögrencilerin alanda kamu politikası, siyaset bilimi, yerel yönetim düzeyinde bilgilendirilmesini sağlamaktadır.