print

Mezuniyet Koşulları

4 zorunlu, 6 seçmeli, ve 1 seminer dersinin (toplam 11) başarı ile tamamlanması (30 yerel kredi / 60 AKTS kredisi).