print

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

4 zorunlu, 7 seçmeli ve 1 seminer dersinin (toplam 12 ders) başarılı bir şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.