print

Program Hakkında

Turizm sektörünün tüm alanlarında lisansüstü düzeyde ileri bilgi seviyesine sahip uzmanlar yetiştirmektir.