print

Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Ortalama, 4 Yüksek, 5 En Yüksek

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı

1. Dönem

ECON 101İktisada Giriş I---
CMPE105Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş------------
ENG101Akademik İngilizce I------------
HIST101Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I------------
MATH101Matematiksel Analiz------------
SOC101Sosyolojiye Giriş------------
TURK 101Türk Dili I------------

2. Dönem

ECON 102İktisada Giriş II---
ENG102Akademik İngilizce II------------
HIST 204Uygarlık Tarihi
HIST102Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II------------
LAW 111Hukuka Giriş ------------
MATH102İşletme Ve Ekonomi Öğrencileri İçin Analiz------------
TURK 102Türk Dili II------------

3. Dönem

ECON 207Makro İktisat Teorisi I---
ECON 209Mikro iktisat Teorisi I
ECON 213Matematiksel İktisat----
ENG201Akademik İngilizce III------------
MATH291Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I------------
MGMT 203Muhasebe İlkeleri I------------

4. Dönem

ECON 206Araştırma Yöntemleri-----
ECON 208Makro İktisat Teorisi II-
ECON 210Mikro İktisat Teorisi II
ENG202Akademik İngilizce IV------------
MATH292Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II------------
MGMT 204Muhasebe İlkeleri II------------

5. Dönem

ECON 301Ekonometri I
ECON 303Para Teorisi ve Politikası
ECON 309Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler--
ECON 313Uluslararası İktisat I
ECON 315 (ECON 125)İktisat Tarihi

6. Dönem

ECON 302Ekonometri II
ECON 314Uluslararası İktisat II---
ECON 316İktisadi Düşünceler Tarihi
ECON 324Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası
ECON 412Kalkınma İktisadı------------

7. Dönem

ECON 401Türkiye Ekonomisi I-
ECON 407İktisat Semineri-
Teknik Seçmeli------------
Teknik Seçmeli------------
ECON 422Uluslararası Politik İktisat-----

8. Dönem

Serbest Seçmeli------------
Teknik Seçmeli------------
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli------------
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli------------
Serbest Seçmeli------------

Seçmeli Dersler

ECON 405Tarım İktisadı
ECON 409İktisadi Büyüme------------
ECON 412Kalkınma İktisadı------------
ECON 414Çalışma Ekonomisi
ECON 419Küreselleşme ve Bölgeselleşme------------
ECON 424Oyun Teorisi------------
ECON 426Finansal Ekonomi------------
ECON 427Kurumsal İktisat------------
ECON 429İktisatta Pratik Eğitim I------------
ECON 430İktisatta Pratik Eğitim II------------
ECON 440Rekabet İktisadı----
ECON 441İnovasyon ve Etik -
ECON 442Yenilik İktisadı ---
ECON 443Girişimcilik -
ECON 444Bilim ve Teknoloji Politikaları --