print

Öğretim Programı

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ISL555 Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
KAM 500 Seminer
3
0
0
5
KAM 501 Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları
3
0
3
5
KAM 503 Siyaset Kuramı
3
0
3
5
KAM 599 Tez
0
0
0
80
Seçmeli
3
0
3
5
Seçmeli
3
0
3
5
Seçmeli
3
0
3
5
Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
24
0
21
120


Müfredat Toplamı
21
120

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
KAM 505 Karşılaştırmalı Siyaset
3
0
3
5
KAM 506 Türkiye'nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler
3
0
3
5
KAM 507 Türkiye'nin Güncel Toplumsal Sorunları
3
0
3
5
KAM 509 Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi
3
0
3
5
KAM 511 Liderlik ve Yönetim
3
0
3
5
KAM 512 Türkiye'nin Ekonomi Politiği
3
0
3
5
KAM 513 Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar
3
0
3
5
KAM 515 Türkiye'de Siyasi Düşünce
3
0
3
5
KAM 516 Bilim Felsefesi
3
0
3
5
KAM 521 Küreselleşme Tartışmaları
3
0
3
5
KAM 527 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
3
0
3
5
KAM 529 E-Devlet Teori ve Uygulamaları
3
0
3
5
KAM 531 Kamu Etiği
3
0
3
5
KAM 533 Bürokrasi ve Örgütsel Davranış
3
0
3
5