print

Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Ortalama, 4 Yüksek, 5 En Yüksek

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı

1. Dönem

ISL555Araştırma Yöntemleri
KAM 501Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları
KAM 503Siyaset Kuramı

2. Dönem

KAM 500Seminer

3. Dönem

KAM 599Tez

4. Dönem

KAM 599Tez

Seçmeli Dersler

KAM 505Karşılaştırmalı Siyaset
KAM 506Türkiye'nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler
KAM 507Türkiye'nin Güncel Toplumsal Sorunları
KAM 509Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi
KAM 511Liderlik ve Yönetim
KAM 512Türkiye'nin Ekonomi Politiği
KAM 513Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar
KAM 515Türkiye'de Siyasi Düşünce
KAM 516Bilim Felsefesi
KAM 521Küreselleşme Tartışmaları
KAM 527Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
KAM 529E-Devlet Teori ve Uygulamaları
KAM 531Kamu Etiği
KAM 533Bürokrasi ve Örgütsel Davranış