print

Dersler

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Zorunlu Bölüm Dersleri

ISL555 - Araştırma Yöntemleri
Bilgi ve bilimsel araştırma ile ilgili önemli kavramlar tanıtıldıktan sonra, bilimsel araştırmada kullanılacak istatistik ve teknik kavramlar , bilimsel araştırma süreci, araştırma çeşitleri ve desenleri, Nicel araştırma yöntemleri, veri kaynakları ve örnekleme, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri , anket formunun hazırlanması ve değerlendirilmesi konuları bilgisayarda SPSS paket programı uygulaması ile birlikte verilmektedir. Sonu olarak Bilimsel yazım ve raporlama sistemleri örnekleri ile verilmektedir.

KAM 500 - Seminer

KAM 501 - Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları
Klasik ve Modern Yönetim Kuramları; Kamu Yönetimi Örgütlenmeleri; Türkiye'nin Kamu Yönetimi Yapısı.

KAM 503 - Siyaset Kuramı
Liberalizm; Muhafazakarlık; Sosyalizm; İslamcılık; Faşizm; Totaliterlik; Demokrasi.

KAM 599 - Tez

Seçmeli Dersler

KAM 505 - Karşılaştırmalı Siyaset
KAM 505: Karşılaştırmalı Siyaset dersi, farklı ülkelerin siyasi yapılarının karşılaştırılmasını kapsar.

KAM 506 - Türkiye'nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler

KAM 507 - Türkiye'nin Güncel Toplumsal Sorunları

KAM 509 - Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi
Kamuda kriz ve kriz yönetimi.

KAM 511 - Liderlik ve Yönetim

KAM 512 - Türkiye'nin Ekonomi Politiği

KAM 513 - Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar

KAM 515 - Türkiye'de Siyasi Düşünce

KAM 516 - Bilim Felsefesi

KAM 521 - Küreselleşme Tartışmaları

KAM 527 - Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

KAM 529 - E-Devlet Teori ve Uygulamaları

KAM 531 - Kamu Etiği

KAM 533 - Bürokrasi ve Örgütsel Davranış