print

Mezunların Mesleki Profili

Kamu kesiminde kaymakamlık, idare hakimliği; kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde uzmanlık, müfettişlik, yöneticilik, akademisyenlik vb.