print

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programın tamamlanması ve yüksek lisans derecesinin alınabilmesi için: 4 zorunlu, 3 seçmeli, 1 seminer dersinin (toplam 8 ders) ve tezin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.