print

Öğretim Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
KAM 600 Seminer
0
0
0
5
KAM 602 Siyaset Kuramı
3
0
3
5
KAM 603 Türkiye Siyaseti
0
0
3
5
KAM 655 Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
KAM 690 Yeterlik
0
0
0
30
KAM 697 Tez Önerisi
0
0
0
20
KAM 699 Tez
0
0
0
150
Seçmeli
3
0
3
5
Seçmeli
3
0
3
5
Seçmeli
3
0
3
5
Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
18
0
21
240


Müfredat Toplamı
21
240

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
KAM 605 Devrim Siyaseti
3
0
3
15
KAM 606 Siyasal Ontoloji
0
0
3
15
KAM 607 Siyaset Bilimi Saha Araştırmaları
0
0
3
15
KAM 608 Seçim Kampanyaları
0
0
3
15
KAM 609 Demokratik Olmayan Rejimler
0
0
3
15
KAM 610 Siyaset Kuramı ve Uluslararası İlişkiler
3
0
3
15
KAM 611 Mekan ve Siyaset
0
0
3
15
KAM 612 Yerel Yönetim Politikaları
0
0
3
15
KAM 613 Türkiye'de 1930'lu Yıllarda Milliyetçi Düşünce
3
0
3
15
KAM 614 Bilim ve Teknoloji Politikaları
0
0
3
15
KAM 615 Karşılaştırmalı Spor Yönetim Politikası
0
0
3
15
KAM 616 Türk Siyasal Kültürü
0
0
3
15
KAM 617 Politika Süreci ve Analizi
0
0
3
15
KAM 618 Osmanlı/Türk Modernleşmesinin Bürokrasi ve Eğitim Kurumlarıyla İlişkisi
0
0
3
15
KAM 619 Eğitimin Siyasal ve Ekonomik Temelleri
0
0
3
15
KAM 620 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Etkinliğin Arttırılması
0
0
3
15
KAM 621 Yüksek Öğretimin Ekonomi-Politiği
0
0
3
15