print

Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Ortalama, 4 Yüksek, 5 En Yüksek

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı

1. Dönem

KAM 603Türkiye Siyaseti
KAM 655Araştırma Yöntemleri

2. Dönem

KAM 600Seminer
KAM 602Siyaset Kuramı

3. Dönem

KAM 690Yeterlik-----
KAM 697Tez Önerisi-----

4. Dönem

KAM 699Tez

Seçmeli Dersler

KAM 605Devrim Siyaseti
KAM 606Siyasal Ontoloji
KAM 607Siyaset Bilimi Saha Araştırmaları
KAM 608Seçim Kampanyaları
KAM 609Demokratik Olmayan Rejimler
KAM 610Siyaset Kuramı ve Uluslararası İlişkiler
KAM 611Mekan ve Siyaset
KAM 612Yerel Yönetim Politikaları
KAM 613Türkiye'de 1930'lu Yıllarda Milliyetçi Düşünce
KAM 614Bilim ve Teknoloji Politikaları
KAM 615Karşılaştırmalı Spor Yönetim Politikası
KAM 616Türk Siyasal Kültürü
KAM 617Politika Süreci ve Analizi
KAM 618Osmanlı/Türk Modernleşmesinin Bürokrasi ve Eğitim Kurumlarıyla İlişkisi
KAM 619Eğitimin Siyasal ve Ekonomik Temelleri
KAM 620Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Etkinliğin Arttırılması
KAM 621Yüksek Öğretimin Ekonomi-Politiği