print

Dersler

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Zorunlu Bölüm Dersleri

KAM 600 - Seminer

KAM 602 - Siyaset Kuramı
Bu ders siyasi düşüncenin alanına giren şu konuları incelemektedir: Liberalizm, Marksizm, Muhafazakarlık, Totalitarizm, Faşizm, Radikal Siyasi Düşünce, Demokrasi Kuramları.

KAM 603 - Türkiye Siyaseti

KAM 655 - Araştırma Yöntemleri

KAM 690 - Yeterlik

KAM 697 - Tez Önerisi

KAM 699 - Tez

Seçmeli Dersler

KAM 605 - Devrim Siyaseti
Devrim kavramı; devrimleri mümkün kılan yapısal koşullar; devrim ve reform; devrim kuramları; önemli devrimler.

KAM 606 - Siyasal Ontoloji

KAM 607 - Siyaset Bilimi Saha Araştırmaları

KAM 608 - Seçim Kampanyaları

KAM 609 - Demokratik Olmayan Rejimler

KAM 610 - Siyaset Kuramı ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası veya kürsel siyasete ilişkin kavramlar, uluslararası politik sistem, uluslararası politik ekonomi, uluslararası güvenlik, küresel eşitsizlikler, uluslararası örgütlerin rolü ve küresel toplumsal hareketler.

KAM 611 - Mekan ve Siyaset

KAM 612 - Yerel Yönetim Politikaları

KAM 613 - Türkiye'de 1930'lu Yıllarda Milliyetçi Düşünce
Ulus devlet ve milliyetçilik; Kemalizm ve milliyetçilik; Avrupa’da faşizmin yükselişi; tarih ve Türk dili ile ilgili çalışmalar bu derste ele alınacak temel konulardır.

KAM 614 - Bilim ve Teknoloji Politikaları

KAM 615 - Karşılaştırmalı Spor Yönetim Politikası

KAM 616 - Türk Siyasal Kültürü

KAM 617 - Politika Süreci ve Analizi

KAM 618 - Osmanlı/Türk Modernleşmesinin Bürokrasi ve Eğitim Kurumlarıyla İlişkisi

KAM 619 - Eğitimin Siyasal ve Ekonomik Temelleri

KAM 620 - Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Etkinliğin Arttırılması

KAM 621 - Yüksek Öğretimin Ekonomi-Politiği