print

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları aşağıdaki gibi listelenebilir:

 

1.) 4 zorunlu ve 4 seçmeli dersin (en fazla 4 dönem içerisinde) başarıyla tamamlanması,

2.) Doktora yeterlilik sınavında başarılı olunması,

3.) Doktora tezinin tamamlanması.

 

Not:

 

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır.

 

Yönetmeliğe http://sbe.atilim.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. (Yönetmelik ve Yönergeler sekmesinden.)