print

UYÇ - Program Yeterlilikleri - Temel Alan Yeterlilikleri İlişkisiTemel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
Bilgi       Bilgi
          
 
Beceriler         Beceriler
          
          
 
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği          Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
          
          
 
Öğrenme Yetkinliği          Öğrenme Yetkinliği
 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik          İletişim ve Sosyal Yetkinlik
          
          
          
 
Alana Özgü Yetkinlik         Alana Özgü Yetkinlik