print

Mezunların Mesleki Profili

Kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde uzmanlık, yöneticilik ve üniversite ve araştırma kurumlarında kariyer.