print

Programın Amacı

Programın amacı, öğrencinin alanında üst düzeyde teorik bilgi ve beceri birikimi edinmesini, bağımsız araştırma yürütme ve araştırma ekiplerine liderlik edebilme becerisi geliştirmesini ve böylece yurt içi ve dışında bilime katkı sağlayacak düzeye erişmesini sağlamaktır.