print

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde doktoraya giriş için bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gerekir. Yatay geçiş için Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları sağlamak gerekmektedir.