print

Kayıt Kabul Koşulları

Sosyal bilimler alanındaki fakültelerden lisans ve/veya yüksek lisans derecesi olan adayların siyaset bilimi ve kamu yönetimi doktora programına başvuru hakları vardır. Başvuru için adayların lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun 4.00 tam puan üzerinden en az 3.00 olması önkoşuldur. Bunun dışında ALES eşit ağırlıklı puanın en az 70 olması, YDS veya ÜDS sınavlarından alınacak İngilizce puanının ise en az 75 olması koşulları aranacaktır. Yapılacak değerlendirmede ALES %50, YDS/ÜDS %25, mülakat ise %25 ağırlığa sahip olacaktır. Programa kabul edilebilmek için mülakat puanının 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekmektedir. Toplam başarı puanı 70'in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.