print

Program Yapısı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı'nın yapısı aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

 

a.) 4 zorunlu ders,

b.) 4 seçmeli ders,

c.) doktora yeterlilik sınavı,

d.) tez.