print

Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Ortalama, 4 Yüksek, 5 En Yüksek

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı

1. Dönem

ETI101İngilizce Yazı Becerisi I
ETI105Dilbilim ve Çeviri
ETI107İngilizce Konuşma I
ETI151Çeviri Amaçlı Metin İncelemeleri
Alan Dışı Seçmeli-----------
CMPE105Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş-----
HIST 111Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2. Dönem

ETI102İngilizce Yazı Becerisi II
ETI106Güncel Konular
ETI110Araştırma Teknikleri
ETI112İngilizce Konuşma II
Alan Dışı Seçmeli-----------
HIST 221Uygarlık Tarihi
HIST112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

3. Dönem

ETI203Özel Dil Kullanımları I
ETI205Söylem Çözümlemesi
ETI209Avrupa Kültürü ve Kurumları
ETI211Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım I
Alan Seçmeli Ders (A-Grubu)-----------
Alan Dışı Seçmeli-----------

4. Dönem

ETI200Çeviriye Giriş
ETI206Uluslararası Siyaset
ETI212Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım II
ETI220Özel Dil Kullanımları II
Alan Seçmeli Ders (A-Grubu)
Alan Dışı Seçmeli-----------

5. Dönem

ETI303Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi
ETI307Yazılı Metinden Sözlü Çeviri
ETI311Konuşmalardan Not Alma
ETI317Sözlü Çeviriye Giriş I
ETI319Çeviri Kuramı
Alan Dışı Seçmeli-----------

6. Dönem

ETI308Tıp Metinleri Çevirisi
ETI310İletişim ve Medya Çevirisi
ETI312Yayıncılık ve Düzelti
ETI318Sözlü Çeviriye Giriş II
Alan Seçmeli Ders (A-Grubu)
Alan Dışı Seçmeli-----------

7. Dönem

ETI409Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Çevirisi
ETI410Çeviri Stajı
ETI411Ardıl Çeviri
Alan Seçmeli Ders (A-Grubu)
Alan Seçmeli Ders (B-Grubu)-----------
Alan Seçmeli Ders (C-Grubu)-----------
TURK 401Türk Dili I-----------

8. Dönem

ETI402Çeviri Eleştirisi
ETI412Avrupa Birliği Çalışmaları ve Çeviri
ETI416Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi
Alan Seçmeli Ders (B-Grubu)
Alan Seçmeli Ders (A-Grubu)
TURK 402Türk Dili II-----------

Seçmeli Dersler

ETI201Medya ve Basın-----------
ETI218Uluslararası Kuruluşlar-----------
ETI221Çevirmenlik Mesleği-----------
ETI224Çeviri ve Yerelleştirmeye Giriş-----------
ETI252Çevirmenler için Dilbilgisi -----------
ETI314Çeviride Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı-----------
ETI322Çeviri ve Yerelleştirme Türleri-----------
ETI403Yerelleştirme Proje Yönetimi -----------
ETI407Yazın ve Çeviri I-----------
ETI408Yazın ve Çeviri II-----------
ETI413Simultane Çeviri-----------
ETI414Simultane Konferans Çevirisi -----------
ETI419Genel Çeviri I-----------
ETI420Genel Çeviri II-----------
ETI421Teknik Yazım ve Çeviri-----------
ETI422Yerelleştirmede Düzelti-----------
ETI431Terimbilim Çalışmaları-----------
ETI432Çocuklar için Çeviri -----------
ETI433Proje Yönetimi ve Yerelleştirme-----------
ETI434Toplum Çevirmenliği-----------
ETI438Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi-----------

Alan Dışı Seçmeli

ETI471Fransızca-Türkçe Çeviri I
ETI472Fransızca-Türkçe Çeviri II
ETI171Temel Fransızca I
ETI172Temel Fransızca II
ETI271Fransızca Okuma ve Yazma I
ETI272Fransızca Okuma ve Yazma II
ETI371Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I
ETI372Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş II