print

UYÇ - Program Yeterlilikleri - Temel Alan Yeterlilikleri İlişkisiTemel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
Bilgi                Bilgi
 
Beceriler               Beceriler
               
 
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği                 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
                 
                  
 
Öğrenme Yetkinliği                  Öğrenme Yetkinliği
                 
                    
 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik                İletişim ve Sosyal Yetkinlik
                
                   
              
                    
 
Alana Özgü Yetkinlik                 Alana Özgü Yetkinlik