print

Öğretim Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH111 Temel Mantık ve Cebir
3
0
3
6
MATH121 Analitik Geometri I
2
0
2
4
MATH135 Matematiksel Analiz I
4
2
5
8.5
CMPE101 Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
2
2
3
3
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
4
3.5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
2
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
3
Toplam
20
4
22
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH112 Ayrık Matematik ve Kombinatorik
3
0
3
6
MATH122 Analitik Geometri II
3
0
2
6
MATH136 Matematiksel Analiz II
4
2
5
8.5
CMPE102 Bilgisayar Programlama
2
2
3
4
ENG102 Akademik İngilizce II
2
2
4
3.5
HIST112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
2
Toplam
16
6
19
30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH231 Lineer Cebir I
4
0
4
7
MATH247 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş
2
2
3
6
MATH251 İleri Analiz I
3
2
4
8
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
3
PHYS 101 Genel Fizik I
3
2
4
6
Toplam
15
6
18
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH232 Lineer Cebir II
4
0
4
7
MATH252 İleri Analiz II
3
2
4
8
MATH262 Adi Diferansiyel Denklemler
4
0
4
6
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
3
PHYS 102 Genel Fizik II
3
2
4
6
Toplam
17
4
19
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH331 Soyut Cebir
4
0
4
7
MATH351 Reel Analize Giriş
4
0
4
7
MATH392 Olasılık Teorisi ve İstatistik
4
0
4
7
Alan Seçmeli
3
0
3
6
ENG301 İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
3
0
3
3
Toplam
18
0
18
30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
MATH346 Kompleks Analiz
4
0
4
7
MATH374 Diferansiyel Geometri
3
0
3
6
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
MATH347 Veri Yapıları
2
2
3
5
ENG302 İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
3
0
3
3
Toplam
18
2
19
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Alan Seçmeli
3
0
3
6
Alan Seçmeli
3
0
3
6
Alan Seçmeli
3
0
3
6
Alan Seçmeli
3
0
3
6
TURK 401 Türk Dili I
2
0
2
2
Toplam
17
0
17
30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH411 Seminer Çalışmaları
1
2
2
7
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Alan Seçmeli
3
0
3
6
Alan Seçmeli
3
0
3
6
TURK 402 Türk Dili II
2
0
2
2
Toplam
15
2
16
30


Müfredat Toplamı
148
240

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATH313 Matematiksel Finansa Giriş
3
0
3
6
MATH316 Finansal Türevler Matematiği
3
0
3
6
MATH325 Sayılar Kuramına Giriş
3
0
3
6
MATH326 Kodlama Kuramı
3
0
3
6
MATH332 Sonlu Cisimler
3
0
3
6
MATH333 Matris Analizi
3
0
3
6
MATH337 Bernstein Polynamials
3
0
0
6
MATH357 Fonksiyonel Analiz
3
0
3
6
MATH360 Adi Diferansiyel Denklemler Teorisine Giriş
3
0
3
6
MATH363 Calculus on Time Scales
3
0
3
6
MATH365 Yaklaşım Teorisi
3
0
3
6
MATH372 Topoloji
3
0
3
6
MATH378 Kısmi Diferansiyel Denklemler
3
0
3
6
MATH381 Sayısal Analiz
3
2
4
7
MATH417 Matematiksel Finansın Hesaplama Yöntemleri
2
2
3
6
MATH419 Matematik Tarihi II
3
0
3
6
MATH427 Kriptografi’ye Giriş
3
0
3
6
MATH437 Finansta Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları
3
0
3
6
MATH441 Group Theory
3
0
0
0
MATH443 Algebraic Number Theory
3
0
0
0
MATH445 Noncommutative Rings
3
0
0
0
MATH447 Galois Theory
3
0
0
0
MATH463 Uygulamalı Matematik
4
0
4
8
MATH467 Dinamik Sistemler ve Kaos
4
0
4
6
MATH471 Çokkatlı Teorisi
3
0
3
6
MATH473 Cebirsel Topoloji
3
0
3
6
MATH481 Sayısal Lineer Cebir
3
0
3
6
MATH482 Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler
3
0
3
6
MATH483 Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları
3
0
3
6
MATH484 Klasik Ortogonal Polinomlar
3
0
3
6
MATH485 Fark Denklemlerinin Teorisi
3
0
3
6
MATH486 Mathematiksel Modelleme
3
0
3
6