print

Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi

* 1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Ortalama, 4 Yüksek, 5 En Yüksek

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı

1. Dönem

MATH111Temel Mantık ve Cebir
MATH121Analitik Geometri I
MATH135Matematiksel Analiz I
CMPE101Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş-----------
ENG101Akademik İngilizce I-----------
HIST111Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-----------
HIST221Uygarlık Tarihi-----------

2. Dönem

MATH112Ayrık Matematik ve Kombinatorik
MATH122Analitik Geometri II
MATH136Matematiksel Analiz II
CMPE102Bilgisayar Programlama-----------
ENG102Akademik İngilizce II-----------
HIST112Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II-----------

3. Dönem

MATH231Lineer Cebir I
MATH247Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş
MATH251İleri Analiz I
ENG201Akademik İngilizce III-----------
PHYS 101Genel Fizik I-----------

4. Dönem

MATH232Lineer Cebir II
MATH252İleri Analiz II
MATH262Adi Diferansiyel Denklemler
ENG202Akademik İngilizce IV-----------
PHYS 102Genel Fizik II-----------

5. Dönem

MATH331Soyut Cebir
MATH351Reel Analize Giriş
MATH392Olasılık Teorisi ve İstatistik
Alan Seçmeli-----------
ENG301İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I-----------

6. Dönem

Alan Dışı Seçmeli-----------
MATH346Kompleks Analiz
MATH374Diferansiyel Geometri
Alan Seçmeli (A)-----------
MATH347Veri Yapıları
ENG302İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II-----------

7. Dönem

Alan Seçmeli-----------
Alan Seçmeli-----------
Alan Seçmeli-----------
Alan Seçmeli-----------
Alan Dışı Seçmeli-----------
TURK 401Türk Dili I-----------

8. Dönem

MATH411Seminer Çalışmaları
Alan Seçmeli-----------
Alan Seçmeli-----------
Alan Dışı Seçmeli-----------
Alan Dışı Seçmeli-----------
TURK 402Türk Dili II-----------

Seçmeli Dersler

MATH313Matematiksel Finansa Giriş-----------
MATH316Finansal Türevler Matematiği-----------
MATH325Sayılar Kuramına Giriş -----------
MATH326Kodlama Kuramı-----------
MATH332Sonlu Cisimler-----------
MATH333Matris Analizi-----------
MATH337Bernstein Polynamials -----------
MATH357Fonksiyonel Analiz-----------
MATH360Adi Diferansiyel Denklemler Teorisine Giriş-----------
MATH363Calculus on Time Scales -----------
MATH365Yaklaşım Teorisi-----------
MATH372Topoloji-----------
MATH378Kısmi Diferansiyel Denklemler-----------
MATH381Sayısal Analiz-----------
MATH417Matematiksel Finansın Hesaplama Yöntemleri-----------
MATH419Matematik Tarihi II-----------
MATH427Kriptografi’ye Giriş-----------
MATH437Finansta Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları-----------
MATH441Group Theory -----------
MATH443Algebraic Number Theory -----------
MATH445Noncommutative Rings -----------
MATH447Galois Theory -----------
MATH463Uygulamalı Matematik-----------
MATH467Dinamik Sistemler ve Kaos-----------
MATH471Çokkatlı Teorisi-----------
MATH473Cebirsel Topoloji-----------
MATH481Sayısal Lineer Cebir-----------
MATH482Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler-----------
MATH483Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları-----------
MATH484Klasik Ortogonal Polinomlar-----------
MATH485Fark Denklemlerinin Teorisi-----------
MATH486Mathematiksel Modelleme-----------