print

Anketler

Değerlendirme Anketleri

Ders Değerlendirme Anketi

1. Bu dersten beklediğiniz not nedir?
2. Derse devam durumunuz nedir?
3. Beklediğiniz genel not ortalamanız nedir?
4. Ders saatleri dışında bu ders için bir haftada kaç saat harcadınız?
5. Bu dersi almadan önce öğretim elemanı hakkındaki fikriniz neydi?
6. Öğretim elemanı dersinde Moodle sistemini etkin olarak kullanmıştır.

Ögretim Görevlisi Değerlendirme Anketi

1. Öğretim elemanı dersin amacını açık bir biçimde belirtmiştir.
2. Öğretim elemanı dersin içeriğini açık bir biçimde belirtmiştir.
3. Öğretim elemanı dersin başarı kritelerini açık bir biçimde belirtmiştir.
4. Öğretim elemanının derste kullandığı materyal (Kitap, ders notları ve diğer ek kaynaklar) dersin anlaşılmasına yardımcı olmuştur.
5. Öğretim elemanı dersin planına ve içeriğine bağlı kalmıştır.
6. Öğretim elemanının sınavlarda sorduğu sorular dersin içeriğini yansıtmıştır.
7. Öğretim elemanı sınavları adil bir biçimde değerlendirmiştir.
8. Öğretim elemanı derse zamanında gelmiş ve zamanında ayrılmıştır.
9. Öğretim elemanı ders kaçırmamış veya kaçırdığı dersi telafi etmiştir.
10. Öğretim elemanına ofis saatleri içinde ulaşmak mümkün olmuştur.
11. Öğretim elemanı öğrencileri derse özendirmiştir.
12. Öğretim elemanı öğrencileri soru sormaya özendirmiştir.
13. Öğretim elemanı öğrencilere karşı olumlu bir tutum sergilemiştir.
14. Öğretim elemanı dersteki konuların öğretilmesinde başarılıdır.
15. Öğretim elemanı derse hazırlıklı gelmiştir.
16. Öğretim elemanı sınav sonuçlarını makul bir süre içinde ilan etmiştir.
17. Öğretim elemanı dersi ingilizce anlatmıştır (Türkçe eğitim verilen bölümlerde "Uygulanamaz" seçeneği işaretlenecektir).
18. Ödevler, araştırmalar, quizler, projeler, pratik kurlar, laboratuvar uygulamaları vb., dersin konularını daha iyi öğrenmeme yardımcı olmuştur.
19. Ders bana bilgi, beceri ve yetenek kazandırmıştır.
20. Dersten memnunum.
21. Dersin öğretim elemanından memnunum.

Araştırma Görevlisi Değerlendirme Anketi

1. Araştırma görevlisi ders sürecinde katkıda bulunmuştur.
2. Araştırma görevlisi öğrencilerin ders ile ilgili taleplerini karşılamıştır.
3. Araştırma görevlisi derse zamanında gelmiş ve zamanında ayrılmıştır.
4. Araştırma görevlisine ofis saatleri içerisinde ulaşmak mümkün olmuştur.
5. Araştırma görevlisinden memnunum.

Memnuniyet Anketi

1. Mezun olduğunuz lisenin bulunduğu il
2. Üniversitemizdeki Akademik kalite, ders içeriklerinden ne derece memnunsunuz?
3. Üniversitemizde Eğitim-Öğretim ile ilgili hizmetlerden ne derece memnunsunuz?
4. Üniversitemizdeki Servis/ Ulaşım hizmetlerinden ne derece memnunsunuz?
5. Üniversitemizdeki kantin, yeme-içme hizmetlerinden ne derece memnunsunuz?
6. Üniversitemizdeki sağlık hizmetlerinden ne derece memnunsunuz?
7. Üniversitemizdeki öğrenci işleri hizmetlerinden ne derece memnunsunuz?
8. Üniversitemiz yönetimi ile olan ilişkilerinizden ne derece memnunsunuz?
9. Üniversitemizdeki kütüphane olanaklarından ne derece memnunsunuz?
10. Üniversitemizdeki öğrenim birimleri ile olan sosyal, insani ilişkilerden ne derece memnunsunuz?
11. Üniversitemizdeki teknolojik imkânlar, bilgisayar hizmetlerinden ne derece memnunsunuz?
12. Üniversitemizdeki öğrenci öğretim elemanı etkileşim ve iletişimden ne derece memnunsunuz?
13. Öğrenci Dekanlığı hizmetlerinden ne derece memnunsunuz?
14. Üniversitemizin çevresel koşulları ve fiziksel imkânlarından ne derece memnunsunuz?
15. Üniversitemizdeki öğrenci kulüpleri sayısı / çeşitliliğinden ne derece memnunsunuz?
16. Üniversitemizdeki sosyal/kültürel etkinliklerden (öğrenci kulüpleri, etkinlikleri vb.) ne derece memnunsunuz?
17. Atılım Üniversitesinde öğrenci olmaktan genel olarak ne derece memnunsunuz?
18. Bu formda sorulmayan ve belirtmek istediğiniz diğer noktaları lütfen maddeler halinde yazınız.