print

Program Hakkında

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2007 tarihinde kurulmuştur.  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı, mezunlarına meslek alanında gerekli olan teknik bilgilerin verilmesinin yanı sıra yaratıcı gücü geliştirecek bireysel ve takım çalışması becerilerini kazanmalarını da hedef alan bir eğitim sistemini benimsemiştir. 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı lisans eğitimi dört yıllık bir süreyi kapsar.  Bugüne kadar üç kez mezun vermiştir. Halen eğitim görmekte olan öğrenci sayısı 246 olup 109 öğrenci programdan başarı ile mezun olmuştur. Bölümde çift anadal ve yandal programları da uygulanmaktadır.

Her eğitim yılı güz ve bahar dönemleri olarak düzenlenmiş olup her dönem 16 haftalık bir süreyi kapsar. Dersler ilk iki yılda tasarım ilke ve kavramlarının aktarılması, sonraki iki yılda da mesleğin çeşitli dallarında uzmanlaşmaya yardımcı olacak proje odaklı teknik bilgilerin verilmesi şeklinde düzenlenmiştir.  Mesleki derslerin yanında Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve İngilizce gibi Üniversite ortak dersleri de Program çerçevesinde işlenir. Bölüme özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir.  Özel yetenek sınavı desen ve imgesel tasarımdan oluşur ve adayların genel kültür, görsel algı ve duyarlılığını ölçmeye yarayan bir sınavdır. 

Halen İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü eğitim kadrosu 9 tam zamanlı öğretim elemanı ile 5 tam zamanlı bölüm dışı öğretim elemanı ve 13 yarı zamanlı öğretim elemanından oluşmaktadır. Öğretim elemanlarının temel ilgi alanları iç mimarlık, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevre tasarımı olmakla birlikte kendi uzmanlık alanları çerçevesinde restorasyon ve mimarlık tarihi, bilgisayar destekli tasarım, yapı teknik ve donanım bilgileri, kentsel tasarım, çevre psikolojisi, mekânsal iletişim, renk ve aydınlatma analizi ve akustik konularında da Program için gerekli eğitim ve öğretim donanımını sağlamaktadırlar.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü eğitimi 14 atölye, 4 laboratuar ve 3 derslikte gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bir maket atölyesi ile öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve davetli sanatçıların eserlerini sergileyebilecek zengin mekânlarla desteklenmiştir. Konferans Salonu, atölye ve derslikler, görsel ve işitsel eğitim olanaklarının kullanılabileceği teknik gereçlerle donatılmıştır.