print

Program Hakkında

Bölümümüz, öğretimde, araştırmada ve uygulamada mükemmeli yakalamak misyonu ile 2004 yılında kurulmuştur. Eğitim dili İngilizcedir.

Bölümümüz lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümün eğitim ve öğretim programı temelde öğrencilerine yenilikçi ders programları ile kuramsal bilginin uygulamaya geçmesini sağlamaya, lisans düzeyinde araştırma olanakları sunmaya, mesleki staj ve gönüllü toplumsal çalışmalar yapma imkanı vermeye ve tüm bunlar için gerekli teorik bilgileri en iyi şekilde öğrenebilmelerini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bölümüzde, eğitim ve araştırma amaçlı iki laboratuvar bulunmaktadır. Bunlar Deneysel Psikoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (Eylül 2007’de açıldı)  ve  “Klinik Psikoloji Laboratuvarı” dır (Aralık 2008'de açıldı). Bunlara ek olarak, Fen-Edebiyat Fakültesinde mevcut bilgisayar laboratuvarı eğitim amaçlı olarak derslerde kullanılmaktadır.

Psikoloji eğitimi ülkemizin 102 vakıf ve 13 devlet üniversitesi tarafından verilmektedir. Ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olan bölümümüz ayrıca üniversitemizin güçlü akademik kadrosu tarafından verilen bölümdışı dersler (örn; İletişim Becerilerine Giriş ya da Akademik Dinleme ve Not Alma, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Sosyolojiye Giriş, Bilgisayara Giriş ve Matematik) ile de desteklenmektedir.